Navigace

Obsah

Zpět

ZÁSADY pro uzavírání PLÁNOVACÍCH SMLUV

Z důvodu pokračující výstavby na území Města a nezbytnosti zajištění navyšování potřebné kapacity Veřejné infrastruktury (především ČOV, vodních zdrojů a kapacit veřejných komunikací) rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením z 25.9.2012, že u všech nových staveb, které tuto Veřejnou infrastrukturu využívají a u kterých bude vyžadováno územní rozhodnutí k jejich umístění a následnému provedení, bude s budoucími stavebníky – žadateli o územní rozhodnutí, uzavřena plánovací smlouva.

Podpis plánovací smlouvy bude podmínkou pro zajištění odkanalizování na ČOV Mníšek pod Brdy a připojení na městské zdroje pitné vody u všech nových staveb v území Mníšek pod Brdy, Rymaně, Stříbrná Lhota.

Uzavírání těchto smluv se řídí zásadami města č. 4/2012 včetně smluvního vzoru.

 


 

ZÁSADY č. 4/2012 - formát pdf ke stažení

VZOROVÁ SMLOUVA - formát pdf ke stažení

VZOROVÁ SMLOUVA - formát doc ke stažení, pro převyplnění

 

Vyvěšeno: 4. 10. 2012

Datum sejmutí: 20. 10. 2012

Zodpovídá: Ing. Petr Digrin

Zpět