Navigace

Obsah

Zpět

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999Sb.

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vč . sazebníku úhrad

 

 

 

Text směrnice a sazebník ke stažení ve formátu PDF zde


Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle § 17


I. Materiálové náklady
1) pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4 3,- Kč, za A3 5,- Kč
oboustranná kopie A4 5,00,- Kč A3 8,- Kč


2) výtisk z tiskárny počítače jedna strana 3,- Kč
technický nosič dat ( disketa) 24,- Kč


II. Náklady na vyhledání a zpracování informací
za každých započatých 15 minut 50,- Kč
III. Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti
dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb
IV. Poštovné dle váhy
dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb

Oznámení o yyřízení žádosti i poskytnutá informace se zasílají do vlastních rukou
žadateli.


V. Ostatní přímé náklady

1) Práce s archiváliemi - dle ceníku a úkonů Státního archívu ČR.
2) Náklady na samostatné odborné posudky – dle sazebníku poskytovatele. Určující podmínky:
1) Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
2) Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a 
přinesených písemností.
3) Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v případech, že je vyčíslena výše
nákladů zpracovatelem.
4) Výše uvedená cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených
v sazebníku, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací,
pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
5) Vyčíslení nákladů na zpracování žádosti o informaci musí být přiměřené vyhledání a
sběru požadovaných informací, případně objemnému množství oddělených a
odlišných informací požadovaných v jedné žádosti.
 

Vyvěšeno: 10. 8. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Věra Landova

Zpět