Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy č. 3/2007 - zrušovací

 

Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy č. 3/2007


kterou se zrušuje

obecně závazná vyhláška č. 57/1998 ze dne 8.10.1998 o veřejném pořádku a udržování čistoty v obvodu obce Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Rymaně


Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy se usneslo dne 29.3.2007 na svém 5. zasedání vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Zrušovací ustanovení


Ruší se obecně závazná vyhláška Města Pod Brdy ze dne 8.10.1998 o veřejném pořádku a udržování čistoty v obvodu obce Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Rymaně.


Článek 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 17. dnem ode dne jejího vyhlášení.


.......................………………………….
Ing. Petr Digrin, Ph.D
starosta Města Mníšek pod Brdy

..............………………………….
Vlastimil Kožíšek
místostarosta Města Mníšek pod Brdy

vyvěšeno:
sejmuto:
 

Vyvěšeno: 30. 3. 2007

Datum sejmutí: 14. 4. 2007

Zodpovídá: V. Landova

Zpět