Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 - zrušovací

 

 

                                            Město Mníšek pod Brdy

 

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2009,

 

 

 

kterou  se ruší obecně závazná vyhláška Města Mníšek pod Brdy č. 3/2009 o  nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání

     

 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na svém zasedání dne 21.5. 2009 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Obecně závazná vyhláška Města Mníšek pod Brdy  č. 3/2009 se ruší dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky

 

 

čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.června 2009 (patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení).

 

 

 

 

 

    

Vlastimil Kožíšek                                                          Ing. Petr Digrin Ph.D.

            místostarosta obce                                                                 starosta obce

Vyvěšeno: 22. 5. 2009

Datum sejmutí: 8. 6. 2009

Zodpovídá: Landová

Zpět