Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Město Mníšek pod Brdy
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na svém zasedání dne 19.6.2008 usnesením č.12, bod 2) písm. f) usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1
Místní koeficient


Na území města Mníšek pod Brdy se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2. 
 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009. Vlastimil Kožíšek, v.r.
místostarosta


Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.
starosta

Vyvěšeno: 20. 6. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: V. Landova

Zpět