Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška města Mníšku pod Brdy o zřízení Městské policie města Mníšku pod Brdy

 

Vyhláška města Mníšku pod Brdy
č.5/2003
o zřízení Městské policie města Mníšku pod Brdy


    
Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy se usneslo dne 27.3.2003 vydat podle § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákonů pozdějších, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení
 

Zřizuje se Městská policie města Mníšku pod Brdy.


 

Článek 2
Stejnokroj strážníků městské policie

 

Strážníci městské policie jsou vybaveni stejnokrojem, jehož základní součástí  jsou černé a modré barvy, opatřeném nášivkou s názvem města a odznakem městské policie
s identifikačním číslem a názvem města. Stejnokroj obsahuje jednotné prvky, stanovené zvláštním předpisem 1.


 

Článek 3
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.června 2003.
Alexandra Merunková
starostka města Mníšku pod Brdy


Tomáš Talůžek
místostarosta města Mníšku pod Brdy
Vyhláška vyvěšena dne 3.4.2003
Vyhláška sejmuta dne 18.4.2003


1) § 11 vyhlášky MN č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

Vyvěšeno: 1. 6. 2003

Datum sejmutí:

Zodpovídá: V. Landova

Zpět