Navigace

Obsah

Informace o strategickém plánu

 

16. 1. 2018

ZAČALO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost života ve městě. Zároveň máte možnost dát podněty ke zlepšení kvality života v našem městě.

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a směřování města na období dalších deseti let tak, aby město prosperovalo jako celek.
Dotazníkové šetření jako jeho součást je Vám nyní k dispozici. Vyplněním dotazníku můžete dát najevo, jak se vám ve městě žije, jak by se mělo rozvíjet a co by radnice mohla zlepšit. Je anonymní a lze ho vyplnit buď v papírové podobě, v elektronické verzi pro vyplnění na počítači anebo jednoduše ON-LINE
Obsahuje 30 otázek, které se vyprofilovaly při jednání pracovních skupin pro oblasti dopravy a infrastruktury, životního prostředí, bydlení, bezpečnosti, sociální a zdravotní péče, školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Ke každé z otázek můžete připojit krátký komentář s návrhem, jak byste si řešení pro danou oblast představovali. V závěru dotazníku je prostor i pro váš obsáhlejší komentář. Než začnete odpovídat na jednotlivé otázky, věnujte, prosím, pozornost informacím v úvodu dotazníku.
Po elektronickém vyplnění na počítači je k dispozici kontaktní emailová adresa strategickyplan@mnisek.cz. V papírové podobě je dotazník k vyzvednutí na městském úřadu a dostanete ho prostřednictvím České pošty i do Vašich schránek. Sběrná místa pro vyplněný papírový dotazník budou v Albertu, na městském úřadu a v Základní škole Komenského 420.
Následovat bude další jednání pracovních skupin v únoru a v březnu, která stejně jako dotazníkové šetření, budou pro zpracovatele strategického plánu, společnost BDO Advisory s.r.o., důležitými analytickými prameny. Teprve po nich přijde na řadu tvorba návrhové části strategického plánu. Jeho cílem je pomoci stanovovat priority a hledat konkrétní řešení pro zlepšení života ve městě. Strategický plán jako celek by měl být hotový v dubnu letošního roku.

Dotazník v PDF.