Navigace

Obsah

Na tomto místě si můžete přečíst texty starosty města, které jsou zveřejněny též v rubrice Slovo starosty tištěného Zpravodaje městečka pod Skalkou.

2. 12. 2016

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

je před námi krásný vánoční čas a my jsme pro vás opět připravili celou řadu tradičních akcí. Děti ze škol a školek horečně připravují krásné malé dárečky a výrobky pro tradiční Knoflíkový trh a myslím, že mnohé dítko konzultuje své nápady s vámi rodiči a prarodiči a pomáhá celá rodina. 

Také jsem to mnoho let zažíval a věřím, že stejně jako já i vy budete po letech na tyto radosti vzpomínat s úsměvem, jak jste byli na trhu úspěšní a jak se vaše nápady báječně proměňovaly v knoflíky. 

Připraven je benefiční koncert pro Domeček, který pořádá Domov pro seniory Pod Skalkou 15. prosince v kostele sv. Václava. Čeká nás půlnoční troubení a známé koledy v podání Karlštejnských trubačů, kteří Vás báječně naladí na Štědrý den čtyřicet pět minut před půlnocí při příchodu do kostela, kde oslavíme nejdůležitější narození v historii lidstva. Ježíš nám přinesl odpuštění, naději, víru i lásku. Proto z něj čerpejme. 

Vánoce oslavíme klasikou – Rybovou mší vánoční. Vloni měla „rybovka“ obrovský úspěch a tak doufám, že Vás znovu potěší. Pořádá ji Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem na První svátek vánoční – 25. prosince od 16.00 v kostele sv. Václava. 

Předčasný Silvestr opět o den dříve 30. 12. od 17.00. Na náměstí v Mníšku pod Brdy ho společně oslavíme svařákem, hudbou i ohňostrojem a soutěží.

Rád se s Vámi na těchto akcích potkám a těším se, že si s mnohými z Vás hezky popovídáme.

Chci Vám na závěr moc poděkovat za to, že jste hlasovali v krajských volbách. Tyto volby přinesly velkou změnu pro uskupení Starostové a nezávislí, kteří v Mníšku získali 16,55 % hlasů a celkem obsadili 15 krajských mandátů. Věřím, že tato změna bude prospěšná pro celý kraj i naše město. Děkuji i těm z Vás, kteří jste poslali svůj hlas mě. Opravdu si toho cením. 

Krásné a klidné Vánoce v kruhu milovaných a rok 2017 plný zdraví a radosti.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města

7. 11. 2016

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

často se říká, že jsme pány svého času. No, to jsme. Někdy ale moc špatní, protože zjišťujeme, že nám život utíká mezi prsty. Všechny nás někdy trápí, jak ten čas letí a čím je člověk starší, tím běží nějak rychleji.

Je sice ještě listopad, ale za pár týdnů začne advent a s ním i celá řada kulturních akcí, které pořádá Město nebo naše spolky. Chtěl bych vás na všechny pozvat. Jsou organizovány pro vás, užijte si je a vychutnejte. Zpomalte. Zpomalí se i váš „čas“.

Mám pro vás horkou novinku. Jednáme o možnosti, že by autobusy číslo 098 a 099 zastavovaly na Mníšku i ze směru z Příbrami na Prahu. Věřím, že to pomůže lidem, kteří jezdí do příbramské nemocnice a dnes musí přestupovat na Dobříši. Cesta z Příbrami nebo z Dobříše by se tak zase o něco zkrátila. Vše je zatím v jednání, ale vypadá to slibně.

Dále se nám podařilo vytvořit elektronický zpravodaj. Chceme vám přinášet rychlé a především aktuální informace. Chceme vám dát víc prostoru ke spoluvytváření obsahu. Můžete reagovat, můžete posílat fotky a i texty.

Co vás zaujme a co vás baví, to nám pošlete. Věřím, že to nebudou jen kritické a negativní reakce, ale že nám dáte zpětnou vazbu, abychom věděli, co vás tíží, co chcete změnit nebo co se vám líbí.

Děkuji tímto všem, kteří se na vzniku elektronické verze podíleli, a těším se, že elektronický zpravodaj bude poslem hlavně pozitivních zpráv.

Užijte si předvánoční čas plnými doušky, a to hlavně se svými blízkými a přáteli. Osobně se moc těším na setkání s vámi na Knoflíkovém trhu, půlnočním troubení a na Předčasném Silvestru. O vánočních akcích si povíme více v příštím čísle zpravodaje.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města
 


 

7. 10. 2016

Významné dny, které ovlivnily naši přítomnost

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

dnešní sloupek bude trochu jiný než obvykle, neboť v těchto podzimních měsících si připomeneme mnohá významná výročí, která zásadním způsobem ovlivnila náš stát i místo, kde žijeme. Patří k nim přijetí Mnichovské dohody (30. září 1938), která de facto ukončila existenci prvního československého státu a také výročí 28. října, kdy si připomínáme založení Československé republiky, takzvané první, republiky. Možná si už ani neuvědomujeme, že za dva roky to bude celých sto let. 

Sto let od doby, kdy na Václavském náměstí, na soše sv. Václava, byla vyvěšena vlajka Českého království a Karel Kramář, budoucí první předseda vlády, jednal v Ženevě s Edvardem Benešem o vzniku nového státního útvaru. Jednal o vzniku budoucí Československé republiky. Tehdy se rozhodovalo o mnohém. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že naše země se mohla stát monarchií, jak prosazoval Karel Kramář. Nakonec ale převážil názor Beneše a Masaryka, kteří prosazovali republiku a demokratické zřízení.

Tento den, 28. říjen 1918, byl pro mnoho lidí nejenom koncem dlouhé a krvavé "velké války", ale i začátek něčeho nového. Pohnutou dobu asi  dobře vyjadřuje provolání členů Národního výboru Švehly, Rašína, Stříbrného, Škrobára a Soukupa, "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“. 

Ale ani počátky československého státu nebyly hladké. Nejprve musel bránit svoje hranice proti maďarským nárokům na Slovensku a současně udržet převážně německé pohraničí, které se chtělo stát součástí nového Rakouska. Později se bojovalo o Těšínsko. Definitivní klid nastal až v roce 1920, skoro dva roky po říjnových událostech. 

Také na Mníšku se postupně projevily důsledky říjnových událostí roku 1918. V  prosinci Národní shromáždění zrušilo šlechtické tituly a v roce 1920 se začala v rámci takzvané první pozemkové reformy přerozdělovat půda i lesy velkostatku barona Kasta. Nově založený Pozemkový úřad odebral veškerou půdu velkostatku nad 150 ha. Z části vytvořil příděly a rozdělil obyvatelstvu. 

Od těchto událostí uběhlo z hlediska pozemského života mnoho let. Je to víc než jedna generace, ale jedno je jisté a neměnné. Dobré a správné věci bychom neměli a nesmíme zapomínat. Ať už se staly před sto lety nebo včera. 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


 

2. 9. 2016

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 

už  jsem  Vás  ve  Zpravodaji  informoval  o  pokračující přípravě  výstavby  nového multifunkčního  domu na místě bývalého městského kina a domu č. p. 17, kde bývala drogerie Teta. Celá akce se velmi posunula a na stavbu nového domu bylo vydáno stavební povolení. Vlastník a stavitel předpokládá, že bourací práce budou zahájeny na podzim a poté se začne se stavbou. V příštím čísle se můžete těšit na podrobnější informace.

Rád bych touto cestou poděkoval paní Jandové, která v Pražské ulici otevřela novou prodejnu, kde najdete vše od železářství, domácích potřeb přes bytový textil až po drobné řezivo a hranoly. Je to důstojná náhrada bývalé Wervy. Rád bych poděkoval i panu Wertheimovi za to, že pro Mníšek Wervu dlouhodobě provozoval. 

Paní  Jandová  také  několik  měsíců  provozuje  trafiku  na  náměstí. Pokud mohu hodnotit, trafika se za krátkou dobu výrazně zlepšila. Město ve spolupráci s paní Jandovou počítá se zlepšením a rozšířením provozu veřejných toalet.

Další novinkou, o které jsme zatím mnoho nepsali a podrobněji se jí budeme věnovat v některém z příštích čísel Zpravodaje, se týká výstavby nových chodníků v ulici Lhotecká směrem na Stříbrnou 
Lhotu, Dobříšská od kontejnerů až po ulici Na Vrškách a podél Čisovické. Jak možná víte, město požádalo o dotaci na tuto výstavbu. 

Novinkou je, že nyní jsme úspěšně prošli do samého závěru vyhodnocování projektu. Splnili jsme všechny požadavky a žádost je nyní bodově hodnocena. Doufáme, že budeme úspěšní. Naším cílem je, aby stavba začala ještě v letošním roce.

Děkuji  všem,  kteří  v  minulých  měsících  poslali  své  návrhy,  jaké krámky by se mohli objevit vedle plánované prodejny KiK u Penny.  Návrhů  přišla  celé  řada  a  k  nejžádanějším  prodejnám patří drogerie a nová lékárna. V těsném závěsu pak následovalo železářství  a  drobná  zahradní  technika.  Poměrně  dobře  se  umístila i  obuv.  Město  nyní  osloví  investora  nových  obchodních  prostor, aby se při obsazování zaměřil především na obchody, které jste 
uváděli nejčastěji. 

Na samý závěr bych rád popřál školačkám a školáčkům do nového školního roku mnoho úspěchů a totéž přeji jejich rodičům. Bývá to dost náročný rok, když dítě nastoupí do první třídy a i roky násle-
dující, když si přejeme, aby naše děti uspěly, a chceme jim trochu pomáhat. Přeji Vám, milí rodiče, pevné nervy a hodně štěstí. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


1. 7. 2016

Změní se vzhled a název Zpravodaje? To záleží jen na Vás

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 

v dnešním čísle zpravodaje najdete novou anketu, ze které chce redakční rada zjistit, co si  myslíte  o  názvu  našeho  zpravodaje. Přiznejme si, že většina z nás má zpravodaj moc ráda. Rádi si ho čteme, hledáme v něm články, které se nás týkají, i povedené fotografie. 

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou pracuje na nové koncepci poměrně intenzivně. Předseda Redakční rady je iniciativní a tvůrčí. Toho si velmi ceníme, ale zároveň to na Vás klade určité drobné nároky. Rádi bychom zpravodaj upravili po stránce grafické tak, aby se líbil většině z Vás. Fotky i písmo by se měly zvětšit a texty zpřehlednit. Není to úplně jednoduché, protože názorů je moc a je třeba hledat kompromis, na kterém se můžeme shodnout ve 
větší míře.

Budu opravdu velmi rád, když se do proměny zpravodaje zapojíte ve velkém. Pokud jde o mne, zajímá mě Váš názor na vše, co se zpravodaje týče. Jakou chcete grafiku, jakou velikost písma a nyní aktuálně, jak se podle Vás má zpravodaj jmenovat? Máme ponechat stávající název, máme ho zkrátit nebo úplně změnit - přejmenovat? Hlasujte buď přes webové stránky, nebo pomo-
cí anketních lístků, které najdete v tomto čísle.

Když se nezapojíte, změna se odehraje bez Vás, a to by byla velká škoda.  Pokud  chcete,  aby  zpravodaj  zůstal  beze  změny,  řekněte nám to také. Každý názor je důležitý. Pokud chcete změny zpravodaje ovlivňovat, a já si to opravdu přeji, zapojte se. Na konci července anketu uzavřeme a Vaše odevzdané hlasy rozhodnou. 

Těším se na Mníšecké kulturní léto, těším se, že ho prožijeme společně.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


3. 6. 2016

V obchodní zóně přibude KiK a další krámky

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

dnes mám pro Vás horkou novinku - dobrou zprávu, která se týká obchodní zóny u Billy. Projekt výstavby prodejny KiK se po delší odmlce opět rozjíždí. Investor má zájem postavit podobnou prodejnu, jako je na Dobříši vedle Lidlu. Obchodní zóna by se dále rozšířila o dva nové obchody, ale v budoucnu by tu mohly být obchody čtyři. První z nich bude diskontní prodejna oděvů KiK a o druhé zatím není rozhodnuto. Bude záležet na tom, co Mníšek potřebuje a co by se tu nejlépe uplatnilo. Máte tedy jedinečnou příležitost ovlivnit, co tu bude za obchod.

 Své nápady můžete psát přímo mně nebo na e-mail mesto@mnisek.cz. Můžete napsat také na facebookový profil města nebo se zapojit do diskuse na městském webu. Určitě je to zajímavé téma a dobrá příležitost něco ovlivnit. Osobně si myslím, že velmi vhodná by byla lékárna, prodejna zahradní techniky nebo nějaká vhodná náhrada za Wervu. Vaše postřehy a nápady předáme investorovi a je dost možné, že budou využity.

Rád bych moc poděkoval organizátorům Brdského kosa, protože připravit takto velkou akci je dost náročné. Děkuji Tereze Středové, Miloši Navrátilovi i chlapům z technických služeb města. Na soutěži si zazpívala více než stovka dětí a přišlo na dvě stě rodičů. Děkuji základní škole, která poskytla prostory tělocvičny. Vládla tu skvělá atmosféra a všichni si soutěž užili. Při této příležitosti mohu jen říct, že se těším na nový pavilon a nový sál, který bude určen právě pro tyto účely. Uvítáme v něm v budoucnu právě aktivity základní školy, různých spolků a základní umělecké školy. Děkuji také porotě: Zoře Jandové, Kateřině Šildové, Markétě Zdeňkové a Milanu Hermanovi. Obrovský dík patří i školní jídelně, která se naprosto skvěle postarala o všechny účastníky soutěže Brdský kos a navařila skvělé jídlo. Za poslední rok se školní jídelna a její vaření opravdu velmi změnilo. Všem Vám doporučuji přijit ochutnat, protože  široko daleko nenajdete lepší jídelnu.

Mějte se fajn.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


6. 5. 2016

Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí, 

s  přicházejícím  teplejším  počasím  nastupuje  i  jarní údržba města. Komwag už má první seč za sebou. Na náměstí a v jeho okolí se opravila dlažba, vylomené sloupky u Alberta jsou vyměněny za nové, robustnější. Doufám, že nám vydrží. Začali jsme opravovat i ostatní silnice. Na náměstí připravujeme výměnu pěti poškozených lip hned vedle trafiky. Odbor majetku chystá i předláždění přechodů u pošty, u restaurace U Káji Maříka a na křižovatce Skalecká - Lhotecká. Bílá barva na kostkách se velmi brzo stírá, a proto bychom rádi toto značení nahradili bílý-
mi kostkami podobně jako na náměstí. 

V minulých Zpravodajích jsme se hodně věnovali velkým stavebním akcím, jako je tělocvična, Pavilon nebo přivaděč Baně. O menších  akcích  a  připravovaných  projektech  píšeme  méně. Dnes  to trochu napravím a seznámím Vás s menším, ale velmi významným záměrem. 

Chceme postavit nové chodníky podél ulice Lhotecká a Dobříšská. Koncem dubna jsme zpracovali a podali žádost o dotaci z prostředků Evropské unie na výstavbu těchto chodníků. 

 jak tento záměr vypadá? Stručně se dá říci, že jde o výstavbu úplně nového chodníku od zastávky Sídliště k zastávce Na Kvíkalce po pravé straně Lhotecké ulice ve směru na Stříbrnou Lhotu. Často tu chodíte přímo v silnici a nový chodník zlepší celkovou bezpečnost.

Druhý chodník, o který Město požádalo, postavíme na Dobříšské. Ve spodní části kolem kontejnerů a autoopravny opravíme starý a rozbitý chodník a prodloužíme jej až k ulici Na Vrškách, tedy k autobusové zastávce Nad Špejcharem. V těchto místech bude nutné zatrubnit stávající škarpu, jinak by se sem chodník nevešel. 

Ani Dobříšská ulice, hlavně v horní části, není moc bezpečná. Jezdí tu hodně autobusů, a proto doufáme, že naše práce nevyjde naprázdno a potřebné prostředky na tyto dva chodníky získáme. 
Není to vůbec malá částka. Odhadované náklady na oba chodníky jsou přes 5 milionů korun a můžete mi věřit, že připravit dotaci a všechny potřebné doklady a dokumenty nebylo vůbec jednodu
ché a zabralo dost času. Tak nám držte palce. 

Užijte si hezký máj - lásky čas. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


8. 4. 2016  

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

rekonstrukce rozvodů elektřiny a veřejného osvětlení je v plném proudu. 

Často se mě ptáte na probíhající rekonstrukci vysokého elektrického napětí v ulicích Pražská, Čisovická a Komenského. Práce se zde pomalu dokončují - většina kabelů je již rozvedena. Rekonstrukci provádí společnost Energon a jde o akci, na níž se Město již před několika lety domluvilo se společností ČEZ. V uvedených hlavních ulicích bylo odstraněno staré vrchní vedení elektrického proudu a do země bylo uloženo nové. Současně s pokládkou kabelů jsme rekonstruovali i veřejné osvětlení, které je majetkem Města, a využili jsme stejné výkopy, samozřejmě po dohodě se společností ČEZ. Podobným způsobem jsme již dříve postupovali v ulici Dobříšská nebo na staré Kytínské. Většina sloupů veřejného osvětlení už je vztyčena a postupně dochází k přepojování.

 Poslední ulicí, kterou zbývá dokončit, je Pražská, a to u bývalého městského kina a naproti kadeřnictví, kde budou sloupy osazeny v nejbližší době. U hasičské zbrojnice dojde k úpravě zídky tak, aby nepřerušovala chodník, který bude navíc prodloužen, aby bylo možné pohodlně a bezpečně procházet dále do města. Dokončíme asfaltování komunikace, v horní části ulice Komenského odstraníme plastový retardér a nahradíme jej retardérem zděným.

Na tuto rekonstrukci naváže i bourání bývalého kina a domu č. p. 17, v němž byla drogerie Teta. Tato akce již není v režii Města, provádí ji soukromý investor. Letos budou zbourány obě budovy a poté by tu měl vyrůst multifunkční dům s obchody a službami, čímž ve městě vznikne nová obchodní zóna. Během výstavby bude nově vymezen - zvětšen a zmírněn - oblouk zatáčky, která se tak stane mnohem přehlednější a bezpečnější. Vytvoříme zde bezpečný přechod pro chodce ze strany od nového multifunkčního domu ke stávající prodejně Pizza Presto a do Čisovické ulice. K úpravě zatáčky nás kromě snahy o zvýšení bezpečnosti vede i fakt, že danou komunikaci intenzivně využívají auta i kloubové autobusy a většina z nich musí najíždět do protisměru, protože zatáčka je příliš ostrá. Z toho důvodu sem Město umístilo zrcadlo. Změna v budoucnu dobře vyřeší dopravní situaci v Pražské ulici. Děkuji Vám za pochopení a toleranci probíhajících i chystaných úprav, které, jak věřím, přispějí k rozvoji našeho města.

Přeji Vám pěkné, teplé jaro a ať se nám všem dílo daří. 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


2. 3. 2016  

Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotští,

do oblasti školství město hodně investuje a vyplácí se to. Jsme na tom lépe než Dobříš a Černošice.

Nedávno skončily zápisy do základních škol a v březnu proběhnou zápisy do škol mateřských. Pro příští rok mají naše školky připraveno přibližně 90 míst pro nové žáčky. Je to zatím nejvyšší kapacita, kterou město pro nový školní rok nabídlo, a předpokládáme, že by již měla stačit. V posledních letech je právě školství tou oblastí, kam město investuje nejvíce.

Od roku 2010 stoupnul celkový počet míst v mateřských školkách ze 120 na dnešních skoro 250. Aby tato místa město mohlo vytvořit, muselo investovat přes 27 milionů korun do staveb a vybavení. Je to velká částka, kterou se podařilo zajistit jen díky tomu, že jsme získali dotace z evropských fondů a navíc se nám podařilo dohodnout s investorem mníšeckého Edenu, aby postavil kruhovou školku a tu převedl do vlastnictví města. V porovnání s okolními městy jsme na tom velmi dobře, a to i v počtu míst na jednoho obyvatele. Díky postupnému navyšování kapacit jsme přeskočili i Dobříš nebo Černošice.

 V posledních dvou letech, a to i přesto, že se do Mníšku stěhuje celá řada mladých rodin, začíná počet zájemců o školky stagnovat. Zatím neklesá, jak je tomu v jiných částech naší republiky, ale už ani neroste. Doufám tedy, že vytvořená místa budou v letošním roce dostačovat.

Na závěr chci upozornit na jednu skutečnost, která mohla, pokud by se nestala, v letošním roce zásadním způsobem ovlivnit chod naší základní školy. Ministryně školství Kateřina Valachová prodloužila o dva roky termín, ve kterém by měly být všechny děti, které navštěvují praktické školy, a to včetně dětí s lehkými mozkovými poruchami, vzdělávány v běžných základních školách. Důvodem je současná nepřipravenost českého školství na příliv dětí s lehkými mozkovými poruchami do běžných základních škol. Odložení je jistě dobré rozhodnutí a asi jediné možné řešení. Otázkou je, zda toto odložení daný problém vyřeší. K tomu, aby mohly být tyto děti vzdělávány v běžné základní škole, je zapotřebí připravit odpovídající podmínky. Jedná se především o asistenty pedagoga, kteří by byli dětem k dispozici. Těch je však zoufale málo. Bez jejich pomoci by vzdělávání v běžné základní škole těžko zvládli nejen děti, ale i naši učitelé.

Přeji Vám brzký příchod jara v přírodě i v osobním životě.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


 5. 2. 2016

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

líbily se Vám vánoční a novoroční oslavy? Chcete něco změnit?

Foto: Předčasný silvestr 2015

V závěru loňského roku pro Vás Město připravilo předvánoční a vánoční kulturní akce a programy. Sešli jsme se společně, pobyli spolu, pobavili se a popřáli si všechno dobré a krásné. Hodně se vydařil hlavně Knoflíkový trh. Děcka byla i v nepřízni počasí statečná a měla plno dobrých nápadů a Vy, rodiče, jste to ocenili. Velké množství kladných ohlasů máme i na předpůlnoční sváteční troubení i na Předčasný silvestr.

Přesto Vás chci vybídnout, abyste nám pomohli tyto akce vylepšit, případně vymysleli nové.  Zkrátka pokud Vám něco chybělo a rádi byste, aby se něco hezkého postupně stalo tradicí, ozvěte se nám se svým nápadem. Pokud to budou reálné a realizovatelné věci, rádi je připravíme nebo akce upravíme.

Je na to docela dost času a Vy můžete navrhnout buď malé drobné změny, nebo i celou novou akci. Jde nám hlavně o to, abyste byli spokojeni a užili si mníšecké Vánoce a oslavy Nového roku přesně podle svého gusta.

Pište na e-mail petr.digrin@mnisek.cz nebo do podatelny městského úřadu.

Mějte se dobře, 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


2015

 19. 12. 2015 


Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí,

dnes mám pro Vás několik dalších zajímavostí a informací, na které se mě ptáte nejčastěji. Velká část z nich se týká menší průmyslové zóny při nájezdu na dálnici, tedy oblasti hned nad benzinovou pumpou.

 Jak to tam tedy je a co v těchto místech bude stát? 

Kolem myčky se připravují dvě nová prodejní a servisní centra. První staví společnost BCE z Lahovic. Příští rok na jaře by se rádi do Mníšku přestěhovali a centrum otevřeli. Budou nabízet prodej i servis čtyřkolek, skútrů a zahradní techniky, a to především značky Husqvarna. Naproti servisu vzniká prodejna, půjčovna a servis kol, elektrokol a dalších vozítek spolu s menším rychlým občerstvením. 

Opravdu velké centrum vznikne ještě výše. Už nyní se zde začaly provádět první stavební práce a postupně vznikne skladová hala, kanceláře a prodejna společnosti Maqfort z Dobřichovic, která dodává různé přetvářecí stroje na zpracování plechů a profilů.

Chci Vám popřát nádherné Vánoce mezi blízkými a přáteli. Buďte zdraví a zkuste se radovat z malých i větších dobrých věcí a událostí, které se dějí každý den. Všechny nás obklopuje hodně napětí, strach z budoucnosti a nespokojenost na všech stranách. Nenechte si vzít krásu vánočního poselství a přijďte se společně bavit o Štědrém dnu na předpůlnoční troubení od 23.15 na náměstí. Tradičně se na Vás těším taky den před silvestrem opět na náměstí od 17.00 hodin. Oslavíme Předčasného silvestra, popřejeme si všechno dobré a podíváme se na ohňostroj. Těším se na setkání s Vámi. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


  27. 11. 2015

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 

pro tento příspěvek jsem se rozhodl připravit souhrn událostí - takový menší „kaleidoskop“ aktivit  
v našem městě, které se připravují, které by Vás mohly zajímat a které se v blízké době budou realizovat. Vybral jsem ty nejdůležitější, respektive ty, na které se mě často ptáte.

K zásadním změnám v nejbližší budoucnosti patří odstranění kabelů ČEZu v ulicích Čisovická, Komenského a Pražská a jejich přesunutí „do země“. Možná jste si všimli, že u hasičské zbrojnice a u bývalého kina jsou na chodnících sprejem vyznačeny trasy vedení. Je to příprava před vlastní stavbou, kterou  Město  s  ČEZem  domluvilo  v  roce  2008.  Společně s přesunem kabelů „do země“ bude v těchto ulicích vybudováno nové veřejné osvětlení a bývalé kino se po odstranění 
vrchního elektrického vedení bude moci zbourat.

 Celá řada dotazů se týká nové tělocvičny. Tělocvična bude stát  přibližně  20  milionů  korun  a  Město  ji  platí  z  dotace a  z  vlastních  prostředků.  Podle  aktuálních  informací  by měla být dokončena v květnu příštího roku. Její rozměry budou přibližně 18 x 35 m - půjde tedy o největší tělocvičný prostor v Mníšku. Dosavadní omezení přístupu do staré tělocvičny (vstup zezadu) a do jídelny bude trvat po celou dobu výstavby, jinak to bohužel vyřešit nelze, prosím Vás proto  o  pochopení.  Po  dokončení  stavby  bude  obnoven i  průchod  přes  atletický  areál. V  nejbližší  době  počítáme  i s osazením světel, aby průchod od jídelny ke staré tělocvičně byl osvětlen.

Na  posledním  zasedání  Zastupitelstva  bylo  rozhodnuto o začátku projektování nového školního pavilonu. Na základě tohoto rozhodnutí Město vybere projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci. K novému pavilonu je tolik různorodých názorů, souhlasů i nesouhlasů, že bych 
Vám rád doporučil nejen dvoustránku v tomto Zpravodaji,  ale  také  webové  stránky  www.pavilonmnisek.cz,  kde se průběžně shromažďují aktuální informace o přípravě a stavu celého projektu, a forum.mnisek.cz, kde jsme založili nové diskusní fórum pouze k tomuto záměru.

S přáním všeho dobrého


Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


 

 20. 10. 2015

Tělocvična, nový školní pavilon, Pivovárka, Baně a čistírna:
co je hotovo a co nás v nejbližší době čeká?

Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotští,

pomaličku se blíží konec roku a já bych rád připomenul, co se Městu v letošním roce podařilo. Byly to především dvě finančně náročné akce. Obě souvisejí s infrastrukturou a s dlouhodobou budoucností našeho města a je to čistírna odpadních vod a přivaděč Baně. Město bude dlouhodobě zajištěno, pokud jde o přívod vody, a bude mít i kvalitní čištění odpadních vod.

Čistírna odpadních vod stála více než 60 milionů korun a je schopna likvidovat odpad pro skoro 10 tisíc obyvatel. Je zde tedy velká rezerva, protože tolik obyvatel Mníšek pod Brdy nikdy mít nebude.

Pokud jde o Baně, je připravena kolaudace a možná jste si všimli nové čerpací stanice u STK. Tato stavba zatíží městský rozpočet v tomto roce částkou 13 milionů korun a část prostředků zaplatíme ještě v roce příštím.

Velmi mě těší, že se nám podařilo rozhýbat projekt tělocvičny. V současné chvíli už je předáno staveniště a začíná se stavět. Naše děti se mohou těšit na perfektní novou velkou halu. Bude největší v Mníšku a bude stát 20 milionů korun, ale 12 milionů z této částky jsme získali z dotace. Tělocvična by mohla být hotova v dubnu příštího roku, bude záležet také na počasí.

 Za zmínku stojí revitalizace městských parků, a to především Pivovárky, kde je hotova první část. Pivovárka tedy není ještě zcela hotová. Proběhla úprava zeleně - prokácení, vyčištění a založení trávníků. Došlo k prosvětlení celé lokality. Nyní nás čeká hlavně úprava cesty, prostor bude vybaven herními prvky a lavičkami. K tomuto tématu chystáme veřejnou debatu s Vámi, kde by se mělo diskutovat právě o tom, jak bude Pivovárka nakonec vypadat a čím bude dovybavena. Prosím, zapojte se do této diskuse, ať je Pivovárka co nejhezčí. Můžete to hodně ovlivnit.

V příštím roce chystáme výstavbu nového školního pavilonu a bude to skutečně klíčová investice. V tomto čísle Zpravodaje je k pavilonu samostatný článek a já Vám doporučuji, abyste si ho přečetli. Zjistíte, jaká je základní představa a co by mohlo před školou vzniknout. Nejde jen o rozšíření základní školy, ale i o to přestěhovat současný nevyhovující kulturní dům do moderních prostor, kde vznikne i velký sál a další zázemí. To je společná priorita zastupitelů a jsem velmi rád, že tento pavilon v Mníšku vznikne.

Ať se Vám všem dobře daří.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


20. 9. 2015

Zpravodaj! Líbí se Vám? Přiznám se Vám, že mně čím dál tím míň. 

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 

když vyšlo poslední číslo Zpravodaje, tak se mi stala věc, kterou za celé roky nepamatuji. Než jsem došel do práce, zastavili mě tři lidé a zlobili se: „Co to píšete do Zpravodaje? To se nedá 
číst! To se musíte pořád hádat? Už mi to ani do schránky neházejte!“.

Musím Vám říct, že toto období je zatím nejhorší, pokud jde o  neustálé  osobní  napadání,  osočování  a  zlobu.  Vždy  jsem chtěl být starostou hlavně proto, abych mohl pracovat a něco 
dobrého vytvářet. 

Co dělám dnes? Žiji v permanentní volební kampani a se mnou téměř  celý  úřad.  A  nejlépe  se  to  odráží  právě  na  stránkách Zpravodaje. Myslím si, že je velký rozdíl mezi snahou vyjádřit 
jiný názor, třeba i kritický, a snahou za každou cenu něco nebo někoho pomluvit, pošpinit či pohanit.  Navíc jsem přesvědčen, že ti, které denně potkávám, to vidí stejně. 

Protože ale nemohu mluvit osobně s každým z Vás a názory bývají různé, rozhodl jsem se, že uspořádám menší „anketku“ v čistě pozitivním duchu hesla „Pohoda v Mníšku pod Brdy“. 
Vyberte si, milí čtenáři: Jaký chcete Zpravodaj? Co se Vám na něm  líbí  nebo  nelíbí?  O  čem  si  chcete  číst?  Napište  mi  svůj názor na petr.digrin@mnisek.cz. V některém z příštích čísel 
bych  přinesl  pár  nejzajímavějších  názorů.  Zkusím  připravit  i  nějakou  drobnou  věcnou  cenu  pro  opravdu  nejpřínosnější názor.

Přeji Vám touto cestou pěkné a pohodové podzimní dny, užijte si poslední zbytky tepla a rodičům přeji pevné nervy do nového školního roku.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


 

 24. 6. 2015

Policejní vyšetřování náměstí bylo zastaveno!

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí občané,

před dvěma lety, bez souhlasu Zastupitelstva, na základě oznámení kontrolního výboru a jejího bývalého předsedy, doktora Vilimovského, bylo Policií České republiky zahájeno prošetřování údajného dotačního podvodu a dalších údajných trestných činů, které měly být spáchány při rekonstrukci náměstí F.X. Svobody.

Celá kauza byla prošetřována velmi pečlivě. Bylo vyslechnuto velké množství svědků. Policie, Město a další kontrolní orgány vyhotovily několik znaleckých posudků, z úřadu byla odvezena tiskárna i počítač a těsně před Vánoci minulého roku došlo dokonce i na domovní prohlídku. Z provedených znaleckých posudků jednoznačně vyplynulo, že Město při realizaci náměstí dokonce ušetřilo. 

Nakonec Policie i poskytovatelé veřejných dotačních peněz celou věc uzavřeli s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo a celá rekonstrukce náměstí F. X. Svobody proběhla běžným způsobem a nikdo z představitelů Města se na ní neobohatil.

 Ti, kteří celou smyšlenou kauzu vyvolali a ve volbách politicky zneužili, se dodnes ani neomluvili. Proč taky, že? Splnili přece svoji občanskou povinnost, měli "podezření." Co na tom, že poškodili naše Město, celou řadu lidí a znevážili práci celé obce. Co na tom, že naše Město muselo zaplatit více než sto tisíc korun v průběhu vyšetřování. Hlavně, že jejich svědomí je čisté.

Ing. Petr Digrin, Ph. D., za předchozí radu města

 


 20. 5. 2015

Vážení přátelé,

je tomu 70 let, kdy skončila největší válka všech dob, druhá světová válka. Vzpomínáme nyní společně na období prvních květnových dnů roku 1945, kdy okolí Prahy postupně opouštěly německé jednotky, které ustupovaly před blížící se Rudou armádou a sváděly své poslední boje.

Mníšek byl naštěstí ušetřen velkých válečných útrap a bojů. Napětí, obavy, strach a naděje v brzký konec války v těchto dnech však hýbaly i naším městem. Zvláště ve chvílích, kdy se v blízkosti bojovalo.

I okolí Mníšku bylo na jaře 1945 bombardováno, především hloubkovými letci, kteří ničili dopravní spojení a zaměřovali se na nákladní auta i lokomotivy. Jeden tragický útok na lokomotivu se odehrál přímo v Mokrém, na trati Mníšek - Nová Ves. Nebo střetnutí Vlasovců s Němci u Hradištka. Dva z Vlasovců jsou dodnes pohřbeni na našem hřbitově.

 V těchto dnech nelze nevzpomenout ani na osobu mlynáře Karla Vašíčka, který se později stal předsedou prvního Národního výboru města, nebo na Josefa Vlčka, Alexandra Hribčova a Josefa Hroudu, kteří zahynuli v červnu 1945 při likvidaci ostré munice v bažantnici.

Květen 1945 byl skutečným a dlouho očekávaným koncem velké tragédie. Já osobně si ale v tomto čase musím vzpomenout na období časově ještě vzdálenější, jehož výročí si připomeneme až na podzim. Jde o rok 1938, období mobilizace, období naděje i zklamání, období, kdy se rozhodovalo nejenom o existenci naší republiky, ale, jak se domnívám, i o budoucnosti celé Evropy a o budoucí válce, jejíž konec si nyní připomínáme. 

Z tohoto období plyne jisté ponaučení i podobnost se současným světem. I tehdy liknavost, přílišný strach a pohodlnost způsobily obrovskou tragédii.

K této významné události jsme připravili několik článků s tématikou vztahující se k druhé světové válce a k událostem na Mníšku i v okolí. Myslím, že je důležité okolnosti této světové tragédie si připomínat. I proto, abychom si vážili dnešního života ve svobodě.

S přáním pěkných dní

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
 


 24. 4. 2015

Vážení rodiče, 

napětí skončilo a Vy dnes již víte, zda Vaše dítko bylo přijato do mateřské školky či nikoliv. Podle výsledků věřím, že většina z Vás je spokojená a těšíte se z toho, že Váš potomek byl do předškolní výchovy přijat. 

Na obou mateřských školách bylo u zápisu dvě stě dětí.  Podáno  bylo  145  přihlášek,  55  dětí přišlo  k  zápisu  na obě mateřské školy.  Na obě mateřské školy bylo přijato 70 dětí a 75 dětí  zůstalo nyní neuspokojeno. Tato situace dozná změny, protože 38 zájemců bude přijato v průběhu září, a to do dvou nových tříd v budově současné družiny základní školy. Družina se totiž v létě přestěhuje k základní škole a na jejím místě vznikne pobočka mateřské školky.  Ze zbývajících 37 dětí je deset z jiných obcí nebo nemají trvalý pobyt a ostatní dosáhnou věku tří let letos v létě, na podzim nebo dokonce i později. Ti letos přijati nebudou.

 V současné době se nové třídy přičlení k MŠ 9. května, neboť jde o organizačně a administrativně nejrychlejší a nejjednodušší řešení.  Jde nám totiž o to, aby nové třídy byly k dispozici co možná nejdříve. V následujících letech, kdy na Mníšku vznikne ještě další mateřská školka, dojde ke změnám v rozdělení jednotlivých budov tak, aby  korespondovalo  s  provozními  možnostmi  všech mateřských škol lépe než nyní. 

Dá se tedy říci, že zápisy se obecně vydařily a skončily úspěšně pro většinu z Vás. Přeji Vám i Vašim dětem krásné období v mateřské školce, na které budete rádi vzpomínat.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


31. 3. 2015

 

Vážení mníšečtí, stříbrnolhotečtí a rymaňští, milé děti, 

s nastupujícím jarem se otevírají i dveře našich mateřských školek a základních škol. Učitelé s dětmi se po několika měsících mírné zimy opět přesouvají na venkovní hřiště. Není tomu jinak ani na velké základní škole. Venkovní atletický ovál i hřiště jsou opět plné a od září letošního roku, až nastoupí noví prvňáčci, jich zase o trochu přibude.

Dětí bude od září ve škole skoro sedm set a abychom pro ně měli ve škole místo, Město Mníšek pod Brdy v minulém roce rekonstruovalo bývalé dílny a přidalo další třídy. V letošním roce nás čeká výstavba tělocvičny. Kdo znáte současnou situaci, dobře víte, že ve stávající tělocvičně již není k hnutí a děti cvičí v upravených třídách.

Proto v minulých letech město připravilo návrh výstavby nové tělocvičny,  a to ve dvou variantách. O tomto projektu zastupitelé diskutují od léta loňského roku a definitivní rozhodnutí padlo letos v polovině března. Pro vlastní stavbu tělocvičny je to rozhodnutí „za pět minut dvanáct,“ protože teď bude nutné urychleně vypracovat konečný projekt, získat potřebná povolení a stavbu dokončit ještě v letošním roce.

 A co nakonec budeme stavět? V návrhu byly dvě varianty. Výstavba další malé tělocvičny s omezeným sociálním zázemím, která by splnila základní požadavky školy a stojí přibližně 18 miliónů korun. Druhou možností je výstavba velké tělocvičny, která by měla plnohodnotné sociální zázemí, možnost oddělení provozu tělocvičen tak, aby je bylo možno pronajímat samostatně a její herní plocha by vyhověla požadavkům pro pořádání některých typů sportovních soutěží. Tato tělocvična by stála přes 50 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že na stavbu tělocvičny Město získalo dotaci ve výši 12 milionů,  je zřejmé, že varianta velké tělocvičny by pro nás byla finančně nedosažitelná. Město si na tělocvičnu nechce brát úvěr, ale drtivá většina zastupitelů by ráda postavila tělocvičnu větší, která bude mít větší možnosti. Proto byl schválen záměr etapizace výstavby.

Co to prakticky znamená?  V letošním roce u školy vyroste menší tělocvična, která však bude upravená tak, aby ji bylo možno v budoucnu rozšířit na tělocvičnu velkou. Tato „nová úprava“ umožní postavit plnohodnotné sociální zázemí, dojde ke zvýšení stropů tělocvičny a k fyzickému oddělení provozů staré tělocvičny od nové. Takto upravený projekt bude stát asi 24 milionů. To je finančně přijatelná varianta, kterou je Město schopno realizovat i bez úvěru, a tu nakonec schválilo jedenáct zastupitelů, dva byli proti a jeden se zdržel.   

Vše dobré vám přeje

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

 


 24. 2. 2015

Vážení mníšečtí, stříbrnolhotečtí a rymaňští,

v době, kdy budete číst tento sloupek, se s největší pravděpodobností bude dokončovat návrh rozpočtu města pro celý letošní rok. Rozpočet je jedním z nejdůležitějších "pravidel" města a ten letošní bude v mnohém velmi odlišný od rozpočtů let předešlých.

Proč? Především proto, že musí obsahovat tři velké investiční akce, které město v předchozích letech zahájilo a letos také budou dokončeny a zaplaceny. Jsou to akce tak velkého finančního rozsahu, že podobné za posledních 25 let nenajdete. Největší a finančně nejnákladnější je zcela jistě regionální přivaděč pitné vody Baně, hned za ním následuje čistírna odpadních vod a jako poslední přístavba tělocvičny základní školy. Všechny tyto dotované stavby jsou pro budoucnost našeho města natolik zásadní, že se v letošním roce budeme snažit koncentrovat všechny dostupné finanční prostředky tak, aby bylo možné akce zcela realizovat. Zajistíme tak našemu městu především stabilní a kvalitní přístup k pitné vodě a její následnou ochranu a dlouhodobou perspektivu rozvoje školy.

Vše dobré vám přeje

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


 30. 1. 2015

Vážení mníšečtí, stříbrnolhotečtí a rymaňští,

máme za sebou už dvě zasedání zastupitelstva v novém složení. Po volbách zasedla v zastupitelstvu asi jedna třetina nových lidí a v radě města jsou hned čtyři noví lidé. Přestože uskupení Starostů se mnou v čele ve volbách zvítězilo s velkou převahou, nabídli jsme důležité posty všem zvoleným zastupitelům tak, aby každý, komu jde o společné zájmy Města, mohl působit a významně ovlivňovat chod a činnost Města, a to k prospěchu většiny. Na překážku nebylo ani to, že mají jiný názor než vítězné uskupení. Ve vedení Města dnes nejsou jen ti, kteří se rozhodli, že nebudou spolupracovat a nebo dávají přednost soukromým zájmům.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byly zvoleny všechny důležité orgány města, kromě kontrolního výboru. Ten se zvolit nepodařilo, protože žádný ze zájemců o vedení výboru nedostal potřebný počet hlasů. Kontrolní výbor byl tedy zvolen až na druhém zastupitelstvu. Tento postup je běžný, stává se i v jiných městech, nestala se tím žádná tragédie a nebyl porušen zákon.

Rád bych poděkoval všem, kteří volili uskupení Starostů, protože věřím, že tím ocenili osmiletou práci našeho týmu, kdy se nám podařilo sehnat peníze a dohnali jsme to, co v jiných městech už bylo dávno hotovo.

Přijde vám naprosto samozřejmé, že se můžete připojit na vodu a kanalizaci? Vězte, že před osmi lety to byl na mnoha místech nedostižný luxus.  Vodovody, kanalizace ani čistírna odpadních vod nejsou tak vidět, není ani příliš populární o těchto věcech psát, ale když potom nejsou, nenatočíte si vodu z kohoutku a nespláchnete toaletu. Základní a moderní infrastrukturu - to, co každý dnes považuje za samozřejmost, už tedy máme.

Ptáte se: co bude dál? V následujících letech se soustředíme na věci, které jsou víc vidět. Peníze půjdou do parků, hřišť, do odpočinkových míst, ale znovu i do základních a mateřských škol.

Děkuji těm občanům, kteří nám buď do odpovědních boxů, nebo jinak doručili své poznatky, zkušenosti, fotografie a další doklady o činnosti firem v areálu Kovohutí. Odpovědní boxy (označené papírové krabice) proto ještě ponecháme v prodejnách Albert, Bala a v knihovně.  Podněty jsme použili a dále použijeme při projednávání s úřady.

Ať se vám všem daří co nejlépe a vyhnou se vám trable ve všech podobách.

Vše dobré vám přeje

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


 2014

24.11.2014

Vážení Mníšečtí, Stříbrnolhotečtí a Rymaňští, milé děti,

musím přiznat, že poslední rok, měsíce a týdny byly náročné. Kolem nás se toho děje tolik, že má někdy člověk pocit, že život ho jen míjí, že je usazen v rychle se pohybujícím vlaku, kdy vystoupit nelze, jen se občas podívat, co pěkného je kolem. Myslím, že takový pocit má ale většina z nás. O kolejích se také nezmiňuji náhodou. Máme-li nějaký cíl, i obecný, vydáváme se za ním cestou přímou nebo více oklikami a pěšinami, ale pořád dopředu. To platí i pro směřování města. Volby jsou za námi a ta podstatná, mnohem náročnější část, nás teprve čeká. Realizovat programy a sliby, na základě kterých jsme my všichni zastupitelé získali důvěru a mandáty. Přeji si, abychom už i po roce mohli s klidem říct, že náš společný vlak zase popojel o značný kus dál. Bez nehod a svárů, ale naopak v družné pohodě, spolupráci a radosti ze všeho, co se povede. Konec konců, v tom vlaku jedeme všichni.

Občas je ale potřeba se zastavit a nadechnout. Je úžasné, že se nám to nabízí právě teď. Není příhodnější čas pro uklidnění se a hluboké nadechnutí, než je období adventu. Čas očekávání, klidu, ale také plný dnů zvědavé netrpělivosti našich dětí. Těším se z toho. Těším se, že budu moci nejkrásnější svátky v roce prožít v kruhu rodiny i se svými přáteli. Raduji se z toho, že Vánoce přinesou setkání, na která se po celý rok třeba ani nedostane. A moc si přeji, abyste prožili celý advent a všechny svátky vánoční v dobré náladě a ve štěstí. Rád se s vámi se všemi potkám na zámku i s Mikulášem a čertem, na knoflíkovém trhu i při ohňostroji před koncem roku. Do nového roku 2015 si pak přejme hlavně zdraví naše vlastní, ale i zdravou sousedskou pospolitost.

Vše dobré vám přeje

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


26.9.2014

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí
a Rymaňští,
milí přátelé, sousedé, sousedky, milé děti, školáci,

ZUŠka by mohla vyučovat i o 150 dětí víc než dnes, chybí ale úvazky.

Dnes bych chtěl dát naději všem rodičům, kteří mají zájem o to, aby jejich děti mohly studovat v základní umělecké škole přímo v Mníšku pod Brdy.

Současná Základní umělecká škola Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy, má k dispozici dostatečně velké prostory, aby mohla přijmout i o 150 dětí víc. Kde je tedy problém a proč se tak neděje?

K vyřešení tohoto vleklého problému může napomoci pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které poskytuje peníze na mzdy učitelů. Popravdě řečeno se mu ale situaci moc řešit nechce, protože z pohledu ministerstva žádný problém neexistuje.   S tímto neutěšeným stavem však zápasí celá Praha-západ a není možné se s tím smířit. Proto jsme se rozhodli připravit interpelaci v poslanecké sněmovně.

Jaká je situace u nás v Mníšku? V minulých čtyřech letech se nám podařilo do naší pobočky ZUŠ nainvestovat 5 milionů korun. Vybudovaly se tři nové učebny a k tomu pěkný taneční sál. Učí se tu hudební i taneční obory, ale také obory výtvarné. Škola má vlastní keramickou pec, sušárnu i sklad. Pod vedením paní ředitelky Junkové úroveň výuky velice stoupla.

Někteří z vás si vzpomenou, s čím ZUŠka ještě před pár lety zápasila a jaké úsilí stálo tehdejší učitele udržet a provozovat ji ve dvou místnostech. V přízemí kulturáku tehdy probíhala výuka na flétnu, klarinet, kytaru a piano dohromady. Škola sice nabízela také tanečky pro malé děti a výtvarné tvoření, s dnešním rozsahem oborů a počtem učitelů to ale vůbec není možné srovnávat.

Dnes, když prostory máme, musíme bohužel s ministerstvem řešit nedostatek financí na kantory a tím pádem rozvoj ZUŠ. Je to problém složitý také v tom, že přesahuje běžné možnosti města a jsme nuceni bojovat až na půdě Parlamentu ČR. Věřím, že se podaří získat prostředky na další nové učitele a že všechny děti, které budou chtít získat základní umělecké vzdělání, dostanou šanci. Prostor tu je. Navíc – do mníšecké pobočky chodí v poměru už více dětí, než do řevnické základny. Celá situace nás vede i k otázce, zda nezačít usilovat o vlastní základní uměleckou školu. Jsem pro.

A dobrá zpráva na závěr. Opakovaně jsme obeslali všechny možné banky a žádali je o zřízení dalšího bankomatu a nabídli jsme pomoc. Všechny odmítly s tím, že se jim bankomat nevyplatí. Ozvalo se nám však generální ředitelství České pošty s. p. s tím, že si ČSOB provedla průzkum a výsledek je pozitivní. Pokud tedy vše dopadne dobře, vše je v rukách ČSOB, budeme moci snad již brzy využít dalšího bankomatu – pravděpodobně v budově pošty.

AŤ SE VÁM VŠE DAŘÍ.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


26.8.2014

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí
a Rymaňští,
milí přátelé, sousedé, sousedky, milé děti, školáci,
 

v průběhu prázdnin se v základní škole pilně pracovalo a proběhly opravdu velké stavební změny. Bývalé školní dílny se změnily k nepoznání. Dnes tu najdete dvě nové a prostorné učebny a zcela novou učebnu počítačů. Počítačová učebna je i moderně vybavena. Děti určitě ocení nové a rychlé počítače, interaktivní tabuli a především wi-fi síť.

Bývalé dílny jsme přesunuli do nevyužívaných prostor suterénu školy. Od září je společně s vařením najdete za školními šatnami.

Ještě před několika málo lety do naší školy chodilo kolem 450 žáků, od letošního září přivítá brána naší školy žáků skoro 620. Město na postupném zvyšování kapacity školy pracuje od roku 2011 a celý záměr byl rozdělen do tří etap. V letošním roce byla zcela ukončena první etapa, která postupně zvýšila možnosti budovy základní školy, a to tak, aby zde mohlo být vyučováno skoro 700 dětí.

MĚSTO LETOS NA KONCI ČERVENCE ZÍSKALO 60 MILIONŮ KORUN NA STAVBU NOVÉHO ŠKOLNÍHO PAVILÓNU

Letos se připravuje etapa druhá, která ke stávající tělocvičně přidá druhou, zcela novou a k ní nové sprchy, kabinety, záchody a zázemí pro venkovní hřiště.

Koncem července se našemu městu podařilo na tyto stavby získat dotaci, a to nejen na novou tělocvičnu, ale i na zcela nový školní pavilon pro další třídy, školní družinu i školní atrium. Dotace je opravdu velmi vysoká, převyšuje částku 60 milionů korun. Je to skutečně velmi dobrá zpráva, že naše město získá v příštích dvou letech moderní školu s dostatečnou kapacitou i zázemím.

Postupně zkvalitňujeme i prostor náměstí. Před poutí jsme přidali nové lavičky. Měli jsme na výběr ze tří variant. Levnější betonové nebo o něco dražší celokovové, nebo nejdražší v kombinaci litiny a dřeva. Rada města zvolila zlatou střední cestu a vybrala celokovové, trvanlivější a estetičtější řešení. Lavičky se postupně rozmísťují a kotví k zemi.

Najdete je v Lipkách, na hřbitově, na náměstí a u některých autobusových zastávek. Lavičky začínají být velmi oblíbené.

Pro obyvatele ulice Čisovická za dálnicí máme dobrou zprávu. Po několika letech vznikl projekt na první etapu realizace chodníku a počítáme, že ještě v letošním roce bychom tu postavili prvních 100 m, a to po levé straně směrem na obec Čisovice.

AŤ SE VÁM VŠE DAŘÍ.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


27.8.2014

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští,

 

NÁŠ ZPRAVODAJ BYL VYHLÁŠEN NEJLEPŠÍM MĚSTSKÝM ZPRAVODAJEM V ČESKÉ REPUBLICE!

Diplm Zpravodaj

Zpravodaj městečka pod Skalkou získal skutečně mimořádné ocenění, a to ve velmi silné konkurenci. Přihlásili jsme Zpravodaj do celostátní soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ a získali jsme zlato - první cenu. Vítězství je to velmi cenné, protože jsme porazili i magazíny statutárních měst, jako například město Zlín, které se muselo spokojit s pomyslným stříbrem, třetí skončila Chotěboř.

 

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 4.července  na Velehradě a ceny předali patroni soutěže, pan kardinál Dominik Duka a poslanec  Miroslav Kalousek.

 

Této prestižní soutěže se letos zúčastnilo 212 Zpravodajů měst a obcí naší republiky a dalších 31 Zpravodajů různých mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin.

ZPRAVODAJ ZÍSKAL PRVNÍ CENU - MÁME ZLATO.

Vítězství je výsledkem práce celého redakčního týmu Zpravodaje městečka pod Skalkou, redakční rady a rady města a celé řady dalších spolupracovníků, včetně vás přispěvatelů. Zvláštní díky patří také grafičce paní Kateřině Fekoňové. Úspěch svědčí o vysoké úrovni redakční práce a otevřenosti našeho městského zpravodaje. Za tuto práci patří vám všem obrovské poděkování.

Soutěž vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s. u příležitosti státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů a již tradičních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Jednotlivé zpravodaje hodnotila sedmičlenná porota složená z odborníků v oboru, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři. Předsedou poroty byl doc. Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci a místopředsedkyní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova a MAS.

Ještě jednou děkuji a zároveň gratuluji všem přispěvatelům i všem redakčním pracovníkům Zpravodaje.

                                        

 AŤ SE VÁM VŠE DAŘÍ.


24.6.2014

 

Vážení Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí,

milé děti, vážení paní učitelky, vážení učitelé,

na úrovni státu se chystají velké změny v oblasti hospodaření s odpady. Snažíme se už dlouho co nejlépe připravit na změny tak, aby nedocházelo k nárůstu cen za likvidaci odpadů a vás se změny po stránce cenové vůbec nedotkly a to se nám velmi úspěšně daří. Zároveň je naší snahou, abychom se chovali co nejvíce ekologicky a chránili tak naši přírodu.

V minulých několika týdnech probíhalo v poslanecké sněmovně hlasování o změně zákona, který bude mít ve velmi blízké budoucnost velký vliv na chod našich měst a obcí. Návrh se dostal do takzvaného třetího čtení a předpokládá se, že platit začne od prvního ledna 2015.

Jde o zákon o odpadech a změny, které jeho novela přinese, budou opravdu velké. Naše město už několik let předpokládá, že se podobná změna stane a snažíme se na ni co nejlépe připravit. Proto pracujeme na zmodernizování budovy a provozu sběrného dvora, který vyrůstá v blízkosti Penny, u areálu autobusové dopravy pana Uhra, měníme systém plateb i způsoby třídění odpadků. Proto usilujeme o vznik městské kompostárny, kde bychom likvidovali trávu, větve, slupky z brambor, shnilá jablka a další biologické produkty z vašich kuchyní a zahrad. Proto zavádíme svoz tohoto „zeleného“ odpadu a rozdáváme kompostéry. Například v oblasti kompostování město v minulých týdnech slavilo další úspěch. Získali jsme dotaci na toto zcela nové zařízení a po dotaci na sběrný dvůr a nové nádoby, kontejnery, drtič větví a automobil je to již třetí úspěšná dotace do odpadového hospodářství města v posledních dvou letech.

Co ale praktického změna zákona přinese? Především od 1. ledna příštího roku budou obce muset zajišťovat sběr biologického odpadu do hnědých nádob, jako je odpad z kuchyní a zahrad a do šedých nádob sběr kovů.  V Mníšku bude tato povinnost s největší pravděpodobností zajišťována právě přes nový sběrný dvůr a kompostárnu.

Další velkou a nepříjemnou změnou bude výrazný nárůst ceny za ukládání odpadů na skládky  pokud obec bude ukládat na skládku netříděný odpad, cena ještě více vzroste.  Aby se toto nedělo, je tedy třeba dobře třídit a neukládat směsný odpad na skládky. I s tímto se naše město snažilo již dříve vypořádat a doufáme, že se vše podaří.

Všem dětem přeji krásné a slunečné prázdniny, paním učitelkám a učitelům přeji klid a odpočinek k nabrání nových, tolik potřebných sil. A vám všem vydařenou dovolenou!

Ať se vám daří, Petr Digrin


5.5.2014

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí
a Rymaňští, milí přátelé, sousedé, sousedky, milé děti,
 

nedávno proběhly zápisy do mateřských školek a do základní školy. Mnozí se ptáte, jaké jsou plány našeho města do budoucna ? Je zřejmé, že počet obyvatel narůstá a narůstá počet rodin s malými dětmi. Potřeba dostatečné kapacity školek a později i škol zde bude ještě mnoho let. Osobně si myslím, že v případě základní školy bude počet dětí stoupat ještě osm až deset let. Podobnou zkušenost mají totiž i v jiných městech.

Existuje tedy nějaký záměr, dlouhodobější strategie města, jak postupně a podle potřeby zkapacitňovat školy a školky? Samozřejmě že ano. Město má připraven dlouhodobější reálný plán, který je i finančně realizovatelný.

Jaký je tedy ten plán?

Od roku 2009 do roku 2012 stoupal počet míst ve školkách ze 124 na 174 s rezervou pro budoucí potřebu ve výši 50 míst. Tuto připravovanou rezervu letos využijeme, takže celkový počet míst ve školkách stoupne na 224. Jde o nárůst o 80 procent oproti stavu v roce 2009. V letošním a příštím roce se připraví menší projekty na vytvoření jednoho oddělení u MŠ 9. května a je plánováno dokončení přesunu družiny do základní školy, tak, aby v družině mohla fungovat dvě menší oddělení. To ovšem obnáší investice do základní školy, kde musí pro novou družinu vzniknout dostatek místa i zahrada. Plán je na dva roky. Poskytne dalších asi 40 míst, každý rok po jednom oddělení. Odhadované náklady jsou přijatelné a pohybují se kolem jednoho milionu korun ročně. Tyto kroky ale vyčerpají veškeré možnosti současných budov školek.

V dlouhodobějším horizontu tedy plánujeme vznik nové budovy v Rymaních, kde již dnes bydlí mladé rodiny, které postupně školku naplní. Nová budova by byla multifunkční, podobně jako budova v Edenu, a mohla by postupně pojmout až tři oddělení. Náklady na vybudování se budou pohybovat mezi deseti až patnácti miliony korun a školka musí vzniknout do pěti let. Předpokládáme, že v té době bude možno využít nové zdroje fondů EU. Finance, které do projektu musí vložit Město (přibližně polovinu částky), můžeme čerpat z dlouhodobé odpadové smlouvy, která by se měla uzavřít v souvislosti s výstavbou třídírny.

V letošním a v dalších dvou letech se však musíme věnovat základní škole. V první fázi rekonstrukce, která bude ukončena letos, by reálná kapacita školy stoupla z přibližně 520 dětí na 670. V příštím roce vznikne nové zázemí pro družinu, zahrada, tělocvična. Celkové náklady, které město v letošním roce do školy vloží, se pohybují kolem 10 milionů korun, z nichž 2,5 milionu je dotace. Tato rozsáhlá investice do školy se investuje z úspor, které Město ušetřilo v předchozích třech letech.

Kolem roku 2017 připravujeme výstavbu zcela nové budovy základní školy, a to v bezprostřední blízkosti současné budovy.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Mníšek pod Brdy, 25.03.2014

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,

hodně se ptáte, co bude s výstavbou  Tesca  a dalšími obchody u zahradnictví a Penny  Marketu. Do nedávné doby byla celá situace dost nejasná a čekali jsme na hodnověrné informace.

Asi víte, že plocha před zahradnictvím byla prodána společnosti, která připravovala stavbu pro obchodní řetězec Tesco. Situace kolem stavby Tesca se zkomplikovala na podzim loňského roku, kdy ve společnosti Tesco došlo k výměně vedení a to zastavilo veškerý rozvoj a výstavbu nových prodejen. Souvisí to s finančními problémy, které tento obchodní řetězec v současnosti má.  V polovině března padlo jasné slovo a je definitivně jasné, že Tesco vedle zahradnictví postaveno nebude.

Mám pro vás zároveň dobrou zprávu. O toto místo má zájem jiný obchodní řetězec  s podobným sortimentem, který tu začne stavět. Obchod bude vypadat stejně, tak jak jsme vám jej již představovali ve Zpravodaji dříve.

 U Penny Marketu se začne také stavět, a to prodejna s názvem KiK a další drobné obchůdky. Jde o  podobný koncept, jenž můžete vidět u Lidlu na Dobříši. Tam, kromě prodejny KiK, najdete i lékárnu a masnu. Dá se předpokládat, že něco podobného přibude i u nás v Mníšku pod Brdy. Nyní probíhá územní řízení, což nějaký čas zabere. Společnost, která stavbu realizuje, bude mít volné ruce a záleží jen na nich, jak rychle budou pracovat na tom, aby obchody mohly co nejdříve otevřít a nabízet své zboží a služby.

Obě prodejny tedy stát budou, prostor prázdný nezůstane. My si jen můžeme přát, aby to bylo co nejdříve, protože město už podniklo všechny potřebné kroky. Pro urychlení výstavby už skutečně nemůžeme udělat víc. Osobně se na to, až obě prodejny otevřou, těším, protože se rozšíří možnosti, kde si v Mníšku pod Brdy nakoupit a příznivá by měla být také otevírací doba.

Vzhledem k tomu, že se blíží termín zápisů dětí do mateřských školek a také Dny otevřených dveří s tím spojené, chtěl bych popřát oběma školkám a všem učitelům i ředitelkám, aby si zápis i Dny otevřených dveří s dětmi a rodiči užili a abyste na tyto  dny měli jen krásné vzpomínky. Všem, kteří se na přípravách podílejí, tímto moc děkuji.

Mníšek pod Brdy, 28.10.2013

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,

dnes, 28. října, oslavujeme nejvýznamnější svátek naší novodobé historie. Již 95 let máme možnost připomenout si vznik samostatného Československého státu.

Vzniku Československé republiky předcházely tragické události, jaké do té doby tehdejší svět nezaznamenal – první světová válka. V tomto globálním konfliktku zahynulo více jak deset milionů vojáků, další desítky milionů lidí bylo zraněných nebo se stalo nezvěstnými. Poprvé byly použity chemické zbraně, tanky a další technika, která dokázala zabíjet po stovkách. Také naši předkové, sousedé, položili své životy a právě dnes máme příležitost jejich oběť připomenout a zavzpomínat na ně.

Jejich činy, jako i činnost legionářů na západní a východní frontě, umožnily našemu nově se rodícímu politickému vedení, v čele s profesorem Tomášem Garrigue Masarykem, přimět světové mocnosti, aby souhlasily s demokratizací naší země. Zejména zásluhou spojenců z Francie, Velké Británie a Spojených států, se podařilo naši zemi emancipovat a mohlo dojít k založení samostatného Československého státu. Společně vzpomeňme na prvního presidenta Masaryka, ale i další osobnosti října 1918 – generála Miroslava Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše, Antonína Švehlu nebo Aloise Rašína.

Přechod na stát vyznávající plnohodnotnou parlamentní demokracii, nebyl jednoduchý. Jak všichni víme, hned dvakrát byla demokracie potlačena diktaturami – nejprve fašistickou a vyvolanou druhou světovou válkou, následně komunistickou diktaturou. Následky budeme léčit ještě po generace.

Vážené dámy, vážení pánové, právě dnes, v okamžicích naší přítomnosti, kdy je ale současně již psána historie, je dobré se zamyslet nad jedinečností takových hodnot, jakou jsou demokracie, politická pluralita, svoboda slova, svoboda jednotlivce i svoboda společenská. Za každou tuto hodnotu je třeba se zasadit a chránit ji.

Tomáš Garrigue Masaryk v jednom ze svých Lánských rozhlasových projevů k národu řekl: „Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati.“

Přejme si, všichni společně, pevný demokratický stát, plný nezlomných demokratů.

Děkuji vám za pozornost

dr. Petr Digrin

 


Mníšek pod Brdy, 21.8.2013

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY K TÉMATU SPALOVNY V NOVÉMU ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA

Vzhledem k faktu, že téma „spalovny“ se stalo opakovaně používaným tématem vášnivých diskusí a v současné době je opět zmiňováno v souvislosti s přípravou nového Územního plánu města Mníšku pod Brdy, rozhodli jsme se vydat k tomuto tématu následující prohlášení:

 

My, níže podepsaní zastupitelé města Mníšku pod Brdy zvolení pro období 2010 – 2014, prohlašujeme, že jsme již v minulosti jasnou formulací usnesení zavázali vedení města, aby činilo všechny potřebné kroky k zabránění výstavby spalovny kdekoliv na celém území města. Tento závazek je platný a do současnosti není porušován. 

 

Dále prohlašujeme, že nový Územní plán je připravován právě takovým způsobem, aby bylo možné výstavbě spalovny nebo podobného zařízení zabránit a v procesu přípravy, projednávání a schvalování Územního plánu nebudeme záměr spalovny podporovat a budeme vždy hlasovat proti tomuto záměru, ať již bude v jakékoliv podobě.

 

Na základě tohoto prohlášení vyzýváme všechny občany či sdružení, aby nadále nezneužívali téma spalovny k prosazování jakýchkoliv osobních či skupinových zájmů a připojili se ke společnému cíli – do budoucna zamezení výstavby jakéhokoliv podobného spalovacího zařízení v Mníšku a širším okolí .

 

V Mníšku pod Brdy dne 21.8.2013

 

K prohlášení se připojili tito zastupitelé:

1. Ing. Petr Digrin Ph.D.

2. Vlastimil Kožíšek

3. Aleš Krákora

4. Milan Vyskočil

5. Jiří Zápal

6. Alena Štamberková

7. Bc. Marie Šrétrová

8. RNDr. Milan Brabenec

9. František Keyř

10. Ing. Karel Vejmola

11. Eva Jarolímková

12. PhDr. Vlaďka Pirichová

13. Milan Kotouč, DiS.

14. Ladislav Šimečka

 

K prohlášení se doposud nepřipojil:

15. JUDr. Miroslav Vilimovský


Mníšek pod Brdy, 23.6.2013

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, milí přátelé, sousedé, sousedky, 

1


bylo 29. května, když jsme se rozhodli a začali „pro jistotu“ vypouštět rybníky, abychom vytvořili dostatečnou kapacitu pro případné velké srážky. Velké poděkování patří panu Kraifovi, který po celou dobu na rybníky dohlížel a byl v terénu.

V pátek a v sobotu hodně pršelo.  V pátek napršelo skoro 100 mm srážek, v sobotu dalších 75 mm a rybníky se naplnily a muselo se začít odpouštět ještě víc. Tímto krokem se podařilo oddálit prudké stoupnutí hladiny v Čisovicích a Bojově, kde měli větší čas na evakuaci domů podél Bojovského potoka. V Čisovicích potok dokonce zatopil přízemí domů u obecního úřadu. V Mníšku jsme také připravovali evakuaci několika domů podél Pivovárky. Nakonec ale evakuace nebyla potřebná, i když místy potok stoupl opravdu hrozivě. U restaurace Káji Maříka se Pivovárka (Bojovský potok) vylila z koryta a zatopila silnici směrem Za rybníky.

Nejhorší situace nebyla u rybníků, ale paradoxně na svahu od Skalky. Obrovské množství vody se valilo z brdských lesů a příkopy podél silnic ji nemohly pobrat. Nejhorší situace byla v úseku kolem Hukalovny, kde se od křížku na Stříbrné Lhotě valila řeka, která zatápěla domky pod úrovní silnice. Tady se muselo přistoupit k razantnímu zásahu, překopat silnici a "řeku" odklonit do polí. Mezi další postižená místa patřila ulice Micíkova a - již tradičně -Obora. Některé úpravy koryt příkopů z minulého roku se osvědčily a prošly prvním zátěžovým testem. Ulice K Rybníčku, část Obory a další místa zůstaly relativně "v suchu".

Rád bych na tomto místě poděkoval všem mníšeckým  a stříbrnolhoteckým hasičům, především pak těm, kteří aktivně bojovali s vodním živlem. Vždyť v průběhu osmi povodňových dní vyjížděli skoro čtyřicetkrát k různým zásahům - ať už na Mníšku, kde nejvíce čerpali a odkláněli vodu, nebo v okolních obcích. 

Z mníšeckých hasičů chci poděkovat jmenovitě Josefu Dvořákovi, Jaroslavu Praisovi, Luboši a Michalovi Balejovým, Josefu Černému, Václavu Kovářovi, Miroslavu Šrámkovi, Lukáši Sosnovi, Miroslavu Dvořákovi, Ivo Klimtovi, Matěji Větrovskému, Jakubovi Pourovi a Janu Janouškovi.

Mé poděkování patří také hasičům ze Stříbrné Lhoty,  jmenovitě Václavu Bláhovi ml., Václavu Bláhovi st., Marcelu Jelínkovi, Martinu Jeřábkovi, Pavlu Jeřábkovi, Zdeňkovi Jeřábkovi, Petrovi Lívovi, Miroslavu Rouskovi, Ondřeji Semeckému a Jaroslavu Svobodovi.
                                                                  
Petr Digrin, starosta

 

Zveřejněno 10.3.2013

 

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští,1
 
dočkali jsme se. Naše několikaletá snaha bude konečně završena konkrétním činem. V dubnu se začne stavět protihluková stěna u rychlostní komunikace R4. Je to dobrá zpráva pro všechny obyvatele Mníšku, ale zejména a hlavně pak pro ty, kteří bydlí v okolí dálnice.

Město napsalo řadu urgencí, dopisů, vyvolalo řadu jednání na Ředitelství silnic a dálnic i s představiteli ministerstva dopravy. Využili jsme každé formální i neformální příležitosti, jak stavbu prosadit a přimět všechny zainteresované k prosazení projektu a hlavně – uvolnění finančních prostředků. To se nakonec povedlo a díky všem, kteří se snažili pomoci.
 
Investorem a garantem stavby je ŘSD, stavební povolení vydávalo Ministerstvo dopravy ČR, zhotovitelem bude firma Skanska. Práce započnou nejpozději na konci dubna a skončí za cca 2 měsíce. Začne se u garáží, přeložkou elektrického vedení. Současně se stavbou bude ale na dálnici omezena doprava, je možné, že v obou směrech. Všichni tedy buďte opatrní.

A jak bude stěna vypadat? Dlouhá je 242 m, při poměrné výšce 2,5 až 3,5 metru. Konstrukce stěny bude ze železobetonových prefabrikovaných panelů s jednostranně pohltivou složkou. Vzhledem k délce stěny menší než 300 metrů nejsou ve stěně žádné únikové otvory. Protihlukové ploty jsou navrženy v délce 129,75 metrů, v poměrné výšce 2,0 až 3,0 metrů a v délce 24.1 metrů o výšce 2,5 metru. Výplňové desky musí splňovat požadavek na pohltivost min. kategorie A1. Na stavbě jsou navržena také individuální protihluková opatření.


Petr Digrin, starosta


ARCHIV

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští,

 
jistě jste již zaslechli, že se podařilo prosadit nové rozpočtové určení daní (RUD). Byla dlouhodobá snaha drtivé většiny starostů, aby se tak stalo a nakonec byla korunována úspěchem. K čemu je to dobré?
 
Většinu daní, s kterými na městě hospodaříme, získáváme přerozdělováním od státu, a to podle počtu obyvatel. Celý proces se děje podle poměrně složitého vzorce. Od 1. ledna 2013 se tento vzorec změní, a to tak, že velkým městům, jako je Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, ubude a těm zbývajícím městům a obcím přibude. V případě našeho města půjde o navýšení reálně asi o 8 miliónů korun.
 
Jsem tomu rád, protože nebudeme nuceni prodávat vlastní pozemky jen proto, abychom získali peníze na opravu veřejných budov (jako je například škola), na opravu silnic nebo případně i úřadu. Většina takto získaných prostředků přirozeně půjde do nejpotřebnějších oblastí, a to právě do školství a rozbitých komunikací.
 
Rád bych ale také upozornil na problém, který nás, obyvatele města, tíží již delší dobu. Tím problémem jsou divoká prasata. Je to problém velký a z úrovně města a našeho úřadu vlastně samostatně neřešitelný. Přemnožování divokých prasat už začíná být neudržitelné i z úrovně kraje a bude nutné do problému aktivně zapojit ministerstvo i parlament. Připravujeme konkrétní interpelaci k ministrovi zemědělství Petru Bendlovi. Zapojíme všechny obce mikroregionu i širších celků.
 
Ptáte se, proč je prostě nepostřílíme? Existují mnohá zákonná omezení - např. povolená množství kusů, které je možno střílet.  A i když máme výjimku z některých uložených opatření, což nám umožňuje větší a jistější odstřel, ostatní ji mít nemusí. Pak se stává, že mláďata rychle nahradí odstřelené mladší kusy, které jsou více produktivní... Prasata navíc velice rychle migrují, za den jsou schopna urazit i 50 km! Pachové ohradníky už takovou účinnost nemají a mnoho je neodrazují. Chci vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom našli dobré a účinné řešení.
 
Petr Digrin, starosta
 

 
 
Vážení přátelé,
 
chci popřát dětem hezké prázdniny a vám dospělým nádherné dovolené. Čeká nás léto, zábava, dobrodružství, společně strávený čas. Až se z prázdninových dnů šťastně vrátíte, budou nás čekat podzimní krajské volby.
 
V kraji by měli zasednout především ti lidé, kteří o rozhodování v samosprávách něco vědí, tedy starostové, které i já podporuji. Rozhodujte se dobře a volte ty, které znáte a máte s nimi zkušenosti, lidi z vašich obcí. Dáte jim tím možnost ovlivnit náš kraj. Je to důležité, protože volení zástupci na středočeském krajském úřadě ovlivňují celou řadu věcí a činnosti, které se dotýkají našich měst a vesnic. Jsou to věci, které my sami neovlivníme.
 
Například Město Mníšek, zastupitelstvo, rada ani starosta nemůžou ze své pozice ovlivnit opravu krajské komunikace. Teď máme všichni čerstvou zkušenost na ulici směrem na Novou Ves. Neměli jsme možnost ovlivnit, jak kvalitně se komunikace opraví, nedosáhli jsme ani toho, aby krajnice byla dostatečně zpevněna, nemohli jsme ovlivnit, kdy a jak se opravovaná komunikace uzavře či opět otevře. Pokud je obec malá, nemůže ovlivnit, zda a jak často do ní bude jezdit autobus. Obce pak musí s krajským úřadem komunikovat a domluvit se.
 
V tomto směru byla spolupráce s krajem v posledních dvou letech doslova strašná. V některých oblastech, jako je například veřejná autobusová doprava, se nebylo vůbec možné domluvit. Krajský úřad prosazoval svůj ne příliš dobře připravený koncept na organizaci a jízdní řády autobusů, bez ohledu na cokoliv. Obce by platily většinu nákladů na autobusy a kraj by rozhodoval o tom, kdo, kdy a kam bude jezdit. Nebýt iniciativy celé řady obcí a autodopravců, systém PID, na který jste zvyklí, by se dávno rozložil. Nenechte, aby volení zástupci v krajích do budoucna zneužívali svoji pozici v osobní prospěch jakékoli úzké skupiny, kdy kraj vidí obce jako "levný zdroj peněz".
 
Ať se vám daří dobře a těším se na setkání při Skalecké pouti 2012.
 
Dr. Petr Digrin, starosta
 

 


 

BUDE STÁT NA MNÍŠKU SPALOVNA?

To je otázka posledních týdnů a tak chci tento sloupek věnovat spalovně, která v Mníšku pod Brdy nestojí a my všichni musíme začít bojovat za to, aby nestála. Já osobně jsem proti tomu, aby takovéto zařízení v Mníšku pod Brdy vzniklo, do Brd prostě nepatří. Stačí, že každou chvíli musíme řešit problémy s podniky v průmyslové zóně a upřímně řečeno, díky omezeným kompetencím se nám moc to nedaří. Alutherm a Kovochem si prostě občas dělají co chtějí. Vždyť ve čtyři ráno nikdo nic nevidí a na „drobnou technickou poruchu technologie“ se dá svést všechno. Že je všude zápach a nepříjemná mlha? To jim nevadí.

 
O co vlastně jde teď a v jakém stádiu spalovna je? Firma UVR předložila na Krajský úřad středočeského kraje tenoučký projekt rekonstrukce uhelné kotelny na „energetické centrum“. Záměr je na docela velké zařízení. Krajský úřad tento záměr podporuje a vznesl dotaz na Město Mníšek pod Brdy a další orgány, jestli máme něco proti, jestli chceme, aby se věc projednávala nebo se rovnou schválí. Řekli jsme razantní NE a s námi i Inspekce životního prostředí. Co požadujeme? Maximum toho, co vůbec můžeme!
 
Chceme, aby se projekt projednával v takzvaném režimu velká EIA. Je to nejtěžší a taky nejdelší způsob schvalování, který může trvat i několik let. Firma UVR musí doložit obsáhlou dokumentaci s celou řadou měření a rozborů a zodpovědět všechny dotazy, které během projednávání budou vzneseny. Již dnes Město Mníšek pod Brdy předložilo připomínky na několika stranách. Vyjádřit se bude muset celá řada orgánů a všechny obce v regionu, projekt bude prezentován na veřejném slyšení. Je zapojen Mikroregion Mníšecko. Když projekt velkou EIOU neprojde, zamítne se a nikdy se nepostaví. A aby neprošel, za to budeme možná muset bojovat všichni. Proto sledujte internetové stránky města, kde najdete pod obrázkem „Spalovna“ vždy aktuální stav a aktuální informace.
 
Chtěl bych, na závěr, něco důležitého vysvětlit. Někdo může říct: Ne vy jste to měli vzít, zamítnout, roztrhat, hodit do koše, dupnout si a řvát. „My to tady prostě nechce!“
 
Město Mníšek pod Brdy se však nemůže a ani nechce chovat protiprávně nebo strkat hlavu do písku - tak to nefunguje. Nikdo nemůže nikomu zakázat, aby si nechal posoudit vlastní projekt, i když je jasné, že je špatný. Jsme na začátku tohoto posuzování a máme čas se připravit. Když vám přijde obsílka od soudu, také se ji nezbavíte tím, že ji roztrháte. Buďme moudří a připraveni hájit si své životní prostředí. Pro sebe i pro své děti.

 

 

Vážení Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí,
 
v dnešním sloupku bych rád věnoval prostor dvěma událostem, na které se někteří ptáte a o kterých se občas hovoří. První z nich je plánovaná uzavírka několika hlavních silnic v okolí Mníšku. Uzavírky inicioval Středočeský kraj, a to z důvodů provedení oprav. O těchto opravách se mluví už od roku 2006 a město o některé velmi stojí a také na ně velmi dlouho čeká. Blíží se krajské volby a tak by se Středočeský kraj rád ukázal a vrhnul se do oprav.
 
První uzavírkou bude silnice č. 116 kolem Kovohutí směrem na Novou Ves. Uzavírka začne 1. 3. 2012 a potrvá přibližně dva měsíce. V úseku od podjezdu pod dálničním mostem k Mníšku až k odbočce na Rymaně a Čísovice se bude jezdit v jednom pruhu. Další část až k lesu a odbočce na Magdalénu bude uzavřena kompletně. V této době nebude jezdit autobus č. 447 a domky a chaty nad nádražím budou muset využít cesty přes Rymaně.
 
Druhou uzavírkou bude asi čtrnáctidenní uzavírka silnice kolem „kaple“ na Malé Svaté v druhé polovině března. V této krátké době bude autobus č. 317 směrem na Dobříš jezdit přes Kytín po staré Kytínské.
 
Druhá věc, na kterou se občas ptáte, je záměr výstavby spalovny v Mníšku pod Brdy. Sám jsem byl překvapený, že by se tu nějaká „měla stavět“. Město žádný podobný záměr nemá a s žádným podobným záměrem ani nesouhlasí. Zřejmě je tím asi myšlen projekt, o který několik let usiluje společnost Purum v areálu ÚVR. Záměr se jmenuje energetické centrum a tato společnost by ráda přestavěla bývalou kotelnu ÚVR na kotelnu, kde lze spalovat i zbytkový odpad. Město tento záměr nepodporuje, proto také bude veřejně projednáván v rámci procesu EIA. Zde bude mít každý občan možnost vyjádřit svoje námitky. Při tomto projednávání máte jako občané velmi silný hlas a je potřeba, abyste se k dané věci vyjadřovali, abychom tak společně zamezili realizaci tohoto nápadu. Projekt již delší dobu sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji.
 
Nějaké postřehy a možná i nové informace spojené s novým odpadovým systémem si můžete přečíst v rozhovoru, který je dál ve Zpravodaji. Můžu ale ještě dodat, že speciálního informačního e-mailu využilo během 6 týdnů pro své dotazy nebo přímo registraci více jak 200 občanů.
 

V květnu nás poctí návštěvou poutníci při vůbec první Pouti rodin, konané v našem městečku. Víme, že si Skalku vybral přímo Mons. Dominik Duka. Blahopřejeme mu ke jmenování kardinálem a těšíme se na něj i všechny další návštěvníky.

 

dr. Petr Digrin
starosta města

 


Vážení Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí,
 
dnes se vracím k tématu, o kterém jsem psal začátkem července. Jde o odpady a odpadové hospodářství našeho města.
 
Za sběr a svoz odpadů a jejich následnou likvidaci platí město každým rokem nemalé částky, které patří k nejvyšším platbám ze všech „mandatorních“ výdajů z městského rozpočtu vůbec. Proto se na toto téma stále upírá naše pozornost.
 
Před pár měsíci jsme očekávali, že zřejmě dojde k legislativním změnám v zákonech, které obcím a městům umožní nastavit výši poplatků za likvidaci odpadu jiným způsobem a umožní i jeho navýšení.
 
Dnes všichni trvale hlášení platíme 500 Kč za rok na osobu a pan Šimečka z Komwagu nám každý týden vyveze popelnici. Chataři platí 500 Kč za chatu a mohou využívat černé kontejnery rozmístěné po městě. Tento systém, tak jak je dnes nastaven, je značně nespravedlivý a trvale hlášení velkou měrou dotují ty, kdo zde sice bydlí, ale nechtějí nebo se v našem městě nemohou k bydlení trvale přihlásit. V každém případě za odpad, který vyprodukují, neplatí nic. Přitom nejde o žádné malé množství lidí, kterých se to týká. Jedná se přibližně o 1,5 tisíce osob.
 
K legislativním změnám však v letošním roce nedošlo a už ani nedojde. Bohužel. Přesto bude potřeba změny v systému a v úhradách za odpad v našem městě provést. Změna proběhne jiným způsobem, než jsme předpokládali. Nyní se připravují detaily nového systému tak, aby byl spravedlivější a lépe rozdělil náklady za odpad podle klíče „zaplať za to, co vyhazuješ“. Nový systém by bylo možné zavést od jara příštího roku a počítáme, že bychom po novém roce vydali k tomuto tématu zcela samostatný Zpravodaj.
 
Do nového systému by bylo zapojeno nejenom „vyvážení popelnic“, ale i nové rozmístění popelnic pro tříděný odpad, upravený režim na sběrném dvoře, nové způsoby likvidace bioodpadu (tráva, větve, jablka...), jako je možnost rozmístění kompostérů a další novinky a možnosti. Tyto informace podrobně rozpracované najdete ve speciálním čísle Zpravodaje.
 
Rozhodně potěšující zprávou je, že se podařilo z dotace získat prostředky na nové školní hřiště u velké základní školy. Je velice pěkně provedeno a už první ohlasy od dětí, pedagogů i veřejnosti jsou jednoznačně kladné.
 
Nové multifunkční hřiště slavnostně otevřeme 9. prosince 2011. Hřiště bude sloužit nejen pro mníšecké školky a školy, ale využít jej budou moci i všichni příznivci sportu. Stačí se jen předem dohodnout ve škole, dodržovat provozní řád a dohodnutá pravidla. Je to tedy stejně, jako je tomu v případě pronájmu školní tělocvičny. Sportu zdar!
 
Klidné vánoční oslavy přeje,
 
dr. Petr Digrin
starosta města
 
 

Vážení Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí,
 
 
po delší úvaze jsem se rozhodl zmínit dvě témata, která jsou spíše krajského či státního významu, ale pro Mníšek budou mít v budoucnu velký význam. V novinách se o nich příliš nedočtete a pokud, tak velmi zkresleně nebo zjednodušeně.
 
V letošním roce se již hodně napsalo o autobusové dopravě a integrované dopravě vůbec. Především šlo o zdražování jízdného v pražské MHD a v pražském integrovaném systému. Následně došlo k redukcím na některých autobusových spojích, a to v důsledku rozhodnutí Středočeského kraje, který se pokouší uspořit. Vlakových spojů se tato opatření prozatím nedotkla. Většinu úsporných opatření kraje se podařilo spoluprací obcí v rámci mníšeckého regionu nahradit nebo doplatit. Kraj ušetřil, obce prodělaly, autobusová doprava zůstala zachována. Situace pro příští rok však už dnes vypadá poměrně špatně. Krajský úřad by rád prováděl další úsporná opatření - a to způsobem, že vybere nového „nejlevnějšího dopravce“. Výběr chce provést sám, a to prakticky bez účasti Hlavního města Prahy a hlavně měst, do kterých doprava jezdí, například Mníšek pod Brdy. Přitom Praha v PID hradí polovinu ceny autobusů a o druhou polovinu se dělí kraj společně s jednotlivými městy a obcemi. V případě Mníšku je to po úsporách kraje v minulém roce dokonce tak, že Praha platí      50 % nákladů, Mníšek pod Brdy podle linky od 20 % do 50 % nákladů. Na kraj toho tedy moc nezbývá. K celé situaci se už vyjádřil i náměstek primátora Prahy Karel Březina, že současné kroky Středočeského kraje, které jsou vedeny bez konzultace s Prahou a obcemi, do budoucna vážně ohrožují celou dopravní obslužnost. Za určitých okolností by mohlo dojít i k rozpadu integrovaného systému dopravy, tedy PIDu. Paradoxně to vypadá tak, že Středočeský kraj se rozhodl vybrat nového dopravce pro autobusové linky, kterého hodlá financovat z peněz Prahy a obcí. To je samozřejmě poněkud absurdní myšlenka. Připomíná mi to situaci, kdy si soused v domě objedná výměnu oken na společné chodbě s tím, že rozhodl, že většinu ceny zaplatím já. On „pouze“ určí cenu, dodavatele a typ oken. K „úspoře“ jistě dojde, ale asi by na ni nikdo z nás nepřistoupil. Celá situace se však vyvíjí a je možné, že k nějaké dohodě nakonec dojde. Sám za sebe můžu slíbit, že Mníšek udělá vše pro to, aby značné výhody, které plynou z PID a z naší orientace v dopravě na hlavní město, nezmizely nějakým nekompetentním rozhodnutím. 
 
Další věcí, která je spíše dobrou zprávou a o které se toho v tisku také mnoho nedočtete je, že ministerstvo financí předložilo vládě ke schválení novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Pod tímto zákonem se skrývá velmi mnoho. Především pak, kolik peněz přijde na daních ze společného měšce do našeho města. Pro Mníšek je návrh velmi optimistický. Pokud bude schválen sněmovnou, znamenalo by to zvýšení příjmů města ročně o osm až devět milionů, a to od roku 2013. To je obrovská částka a jistě by měla velký vliv na úroveň údržby a investic. Tato částka by vzrostla na úkor Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a některých dotačních prostředků. Pevně doufám, že se tak stane.
 
Všem školákům, a prvňáčkům zvláště, přeji úspěšný školní rok, pedagogům pak hodně elánu a nadšení a rodičům radost z úspěchů dětí.
 
dr. Petr Digrin
starosta města
 

Vážení Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí,
 
mezi jednu z hlavních věcí, která ovlivní chod našeho města, bude změna zákona o odpadech. Zatím se mluví pouze o zdražování poplatků za odvoz odpadů. Ano skutečně, v návrhu tato možnost je a některé obce ji bezesporu využijí. Skutečná cena za odvoz odpadu se totiž pohybuje kolem 850 korun za občana. Rozdíl mezi placenou částkou (500 Kč,-) a skutečností doplácí město a např. Mníšek stojí ročně asi 2,5 milionu korun. Podobně to však dělají i jinde. Zvedání poplatku bude věc volitelná a záleží pouze na obci nebo městě, zdali ji využije. Daleko důležitější změnou v tomto zákoně ale je, že postihuje větší skupinu obyvatel. O tom se příliš nemluví, přesto to má pro města zcela zásadní význam.
 
Dnes platí poplatek za popelnici jenom trvale hlášení občané, a to za osobu, a chataři jen poplatek za chatu. Já zaplatím za sebe, ženu a dvě děti ročně dva tisíce, chataři bez ohledu na počet osob v chatě pět set. Ostatní, kteří zde žijí v bytech nebo rodinných domcích a nejsou trvale hlášeni, neplatí nic. Těchto obyvatel je n našem městě asi jeden a půl tisíce. Je velmi nespravedlivé, že nejvíce zaplatí ti, kteří na Mníšku žijí trvale. Změnou zákona začnou odpady hradit i vlastníci bytů, kteří v Mníšku trvale nebydlí a vlastníci rodinných domů, kteří jsou hlášeni jinde.
 
Druhou oblastí, o které se dnes již tolik nemluví, přesto je stále aktuální, je autobusová doprava. Začátkem letošního roku došlo ze strany Středočeského kraje k rušení velkého množství spojů. Jen díky úsilí mnoha obcí a měst se podařilo dopady neuváženého kroku významně zmírnit. Mníšku se tento krok prakticky vůbec nedotknul. Důvodem je to, že se naše město rozhodlo doplatit autobusy ze svého. Krajský úřad ušetřil, Mníšek prodělal několik stovek tisíc. Autobusy jezdí tak, jak jsme zvyklí. Věc má však pokračování. Začátkem června Středočeský kraj vypověděl všem dopravcům smlouvy, které mají v kraji zajišťovat dopravu. Výpověď dostala i doprava pana Uhra. Výpověď je roční a koncem května 2012 kraj přestane zajišťovat dopravu podle dnešních pravidel a nová pravidla neexistují. Připravte se, že do roka a do dne bude v tisku probíhat velká diskuse o autobusech, kdy právě města a obce budou označeny za ty, kdo brání velkým „úsporám“ a znemožňují zavést „kvalitní“ autobusovou dopravu. Opak je ale pravdou!

Jinak se budu těšit na viděnou při obléhání hradu švédskými vojsky, Skalecké pouti, neckyádě nebo závěrečném koncertu duchovní hudby.
 
Školákům a studentům vydařené prázdniny a všem pěkné léto.
dr. Petr Digrin
starosta města

 


Nová školka na sídlišti Eden

 
Mnozí se ptáte, jak to vypadá s připravovanou kruhovou školkou na sídlišti Eden. Kdy bude otevřena? Jakou má kapacitu? Kdy ji začnou navštěvovat první děti? Stavba, kterou na základě smlouvy mezi městem a investorem nových bytovek staví fi rma PSJ, začíná dostávat finální podobu a vypadá to, že se vše chýlí ke konci.
 
Zdání však přece jenom trochu klame. Vlastní stavba kruhové školky je skutečně před dokončením. Dnes se pokládají podlahy v nové třídě, osazují vypínače a montuje osvětlení. Než však bude možné školku skutečně uvést do provozu, je třeba ujít ještě pořádný kus cesty. Především bude třeba připravit zahradu kolem budovy, která by měla být na podzim. Čeká nás stavba oplocení, branek, zahradního domku a především úprava terénu, výsev trávy a výsadba stromů. Nezbytné je i vybavení zahrady pískovištěm a nějakou tou průlezkou a hračkou.
 
Dalším úkolem, který už zajišťuje město ze svého rozpočtu, je nákup vlastního vybavení školky. Mezi nejzákladnější bude patřit vybavení výdejny jídel (kuchyně v této školce není), pořízení nových lehátek pro spaní dětí, jídelních stolků, koberců, vybavení šaten a samozřejmě nákup nezbytných hraček. Bez základního vybavení a připravené zahrady nelze školku ani zkolaudovat, natož pak provozovat. Vybavování školky by mělo začít v létě a na podzim letošního roku a následně bude třeba i zaměstnat potřebný počet nových učitelek a dalších pracovníků. S otevřením a zahájením provozu počítáme začátkem příštího kalendářního roku, a to podle toho, jak rychle se podaří školku vybavit a obsadit potřebnými pracovníky. Dnes ještě není rozhodnuto o tom, zdali bude školka samostatná, či ji zastupitelstvo našeho města zařadí pod některé ze stávajících školských zařízení. Při přijímání nových 25 dětí, pro které se školka připravuje, však bude opět platit, že ti, kteří jsou v Mníšku trvale hlášeni, dostanou přednost.
 
dr.Petr Digrin
starosta města