Navigace

Obsah

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Adresa:
Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy
Obecný kontaktní e-mail:mesto@mnisek.cz

IČ:00242748 
DIČ: CZ00242 748

Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@mnisek.cz

ID datové schránky: 96ebwrs

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-mnisek-pod-brdy   

 

 Odbor MÚ  Telefon:
Spojovatelka 318 541 911
Tajemnice MÚ (OVV) 318 541 933
Sekretariát starosty (OKS) 318 541 915
Pokladna (FO) 318 541 913
Matrika 318 541 917
Odbor správy majetku a investic (OSMI) 318 541 914
Stavební úřad (SÚ) 318 541 924
Městská policie 737 274 227
Podrobný telefonní seznam na stránkách zde  

 

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s. pobočka Kladno:

  • číslo příjmového účtu: 19-0388055349/0800
  • číslo účtu pro platbu komunálního odpadu35-0388055349/0800
  • číslo účtu pro kauce: 26016-0388055349/0800

Variabilní symboly se přiřazují po dohodě s Finančním odborem.


Dnem 31. prosince 2002 ukončily svou činnost okresní úřady, jejich kompetence jsou převedeny na obce s rozšířenou působností a částečně na krajské úřady a některé další správní úřady. Obcí s rozšířenou působností pro naše město jsou Černošice, na ně se budou občané obracet  s většinou záležitostí, které doposud vyřizovali na okresním úřadě. Městský úřad Černošice má z důvodu snadnější dostupnosti dislokované pracoviště v budově bývalého okresního úřadu, jeho adresa je tedy Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2.

Městský úřad Mníšek pod Brdy - územní příslušnost ke správním úřadům:
- městský úřad je úřadem pověřeným
stavební a matriční úřad  zůstává  -  beze změny
sociální odbor - pouze poradenství
evidence obyvatel - beze změny
Zrušen byl živnostenský úřad - nyní patří pod obec s rozšířenou působností:  Městský úřad Černošice pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha
- zrušena agenda - souhlas s vynětím zem. půdy ze zemědělského půdního fondu  - nyní patří pod Městský úřad Černošice, Riegrova 1029, 252 28 Černošice
 
Obec s rozšířenou působností:  Městský úřad Černošice pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2 nebo Riegrova 1029, 252 28 Černošice

Tato obec s rozšířenou působností vykonává např. tyto agendy:

- vydávání občanských průkazů a pasů
- vydávání řidičských a technických průkazů a evidence motorových vozidel
- živnostenská agenda ( živnostenský úřad na MÚ Mníšek p. B. zrušen)
- rozhodnutí o dávákách státní sociální podpory
-  úkoly ze zákona o soc. právní ochraně dětí
- rozhodování o poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních
- povolení zvl. užívání a uzavírek silnic II. a III. tř.
 - výkon st. správy na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů, myslivosti, vodního hospodářství, atd.

 

Město Mníšek pod Brdy poskytuje též služby v systému Czech POINT1