Obsah

 

Jmenný telefonní seznam
Městského úřadu v Mníšku pod Brdy

(e-mailové adresy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@mnisek.cz)

 

 TELEFONNÍ SEZNAM

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY

 

starostka

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

318 541 916
739 429 700

uvolněná místostarostka

Ing. Dana Dalešická

318 541 919
737 287 444

neuvolněný místostarosta

Ing. Radko Sáblík 602 290 726

OVV

tajemnice

vedoucí odboru vnitřních věcí

Věra Landová

318 541 933

737 505 349

 evidence obyvatel, přest. komise

Miroslava Jeřábková

318 541 939

 matrika

Miluše Balíková

318 541 917

739 571 112

 Czech Point, ochrana přírody a krajiny

 

318 541 931

604 438 892

sociální pracovník

 

318 541 910

739 735 447

 podatelna, ústředna

 

318 541 911

adresa pro elektronické podání

e-podatelna@mnisek.cz

 

OKS

vedoucí odboru
kanceláře starosty

Mgr. Jaroslav Pešice

318 541 912

739 452 835

asistentka starostky

 

318 541 915

732 884 468

redaktorka

 

318 541 919

605 064 921

městské kulturní středisko,

Barokní areál Skalka

 

318 592 280

732 931 219

městská knihovna

 

318 592 552

městská knihovna

 

318 592 552

OSMI

vedoucí odboru správy majetku a investic

Bc. Bohumila Minaříková

318 541 914

739 452 836

vedoucí technického úseku

městský mobiliář

Mgr. Jaroslav Vyskočil

318 541 934

604 487 621

 silničně správní agenda, pronájmy,
hřbitovní agenda

 

318 541 918

731 505 235

vodovody,kanalizace, věcná břemena,stanoviska do RM

 

318 541 932

739 571 113

 investiční akce, projekty  

318 541 930

732 454 294

 

SBĚRNÝ DVŮR

 

Zbyněk Uhlíř

318 541 920

731 410 209

FO

vedoucí finančního odboru

Olga Šibřinová

318 541 928

734 500 444

 mzdová účtárna

 

318 541 929

 finanční účtárna

 

318 541 935

 finanční účtárna

  318 541 935

 pokladna

 

318 541 913

vedoucí stavebního úřadu
pro  k.ú. Mníšek pod Brdy

Bc. Lenka Hršelová

318 541 921

605 374 415

referentka SÚ pro k.ú. Klínec, Bratřínov, Rymaně, Stříbrná  Lhota, Zahořany

Romana Rysová

318 541 923

referentka SÚ pro k.ú. Jíloviště, Trnová, Řitka

Bc. Šárka Jochmanová

318 541 922

referent SÚ pro k.ú. Líšnice, Hvozdnice, Kytín

Jakub Kasl

318 541 936

referent SÚ pro k.ú. Čisovice,   Bojanovice, Černolice, Bojov, Senešnice, Malá Lečice, Mníšek pod Brdy - průmyslová zóna

Jan Hříbal, DiS.

318 541 927

stavební úřad – sekretariát

Vlasta Loudová

318 541 924

stavební úřad – sekretariát

Štěpánka Novotná 318 541 926

MP MpB

městská  policie, velitel

Bc. Milan Kotouč, DiS.

hot-line

24 hodin

737 274 227

          

 

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání

 • Jednotná tísňová linka                              112
 • Policie České republiky                             158
 • Hasiči                                                         150
 • Rychlá zdravotnická pomoc                       155

 

Poruchy, informace

 • Elektřina ČEZ                                           800 850 860
 • Elektřina RWE                                          800 113 355
 • Elektřina Bohemia                                    800 101 010
 • Plyn – porucha dodávky, únik plynu            1239
 • Popelnice - KOMWAG, a.s.                      236 040 000
 • Vodovody a kanalizace, 1. SčV, a.s.         840 111 322   + reklamační řád 1. SčV, a.s.
 • Veřejné osvětlení, ELTODO Citelum a.s.  800 101 109
 • O2 – poruchy                                             800 184 084
 • Poruchy Družstvo Eurosignal                     775 330 949
 • Dispečink Autobusy UHER                         318 590 513

 

Služby

 • PČR Mníšek pod Brdy                              974 882 720
                                                                    602 306 052
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel JSDHO       605 354 771
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel sboru          603 419 235
 • Česká pošta Mníšek pod Brdy                  954 225 210
 • Domov pro seniory Pod Skalkou               318 591 381
 • Úřad práce – Dobříš                                  950 156 204
 • Úřad práce – Praha západ                        950 152 111

 

Zdravotnické ordinace

 • MUDr. Romana Štěpánková, dětská         318 592 375
 • MUDr. Markéta Nováková, dětská            318 592 467
 • MUDr. Michal Pirunčík, praktická              318 592 575
 • MUDr. Hana Brichová, praktická               318 592 275
 • MUDr. Věra Maunová, stomatologická      318 592 180
 • MUDr. Michal Potůček, stomatologická     318 592 282
 • MUDr. Jana Staňková, gynekologická       318 592 355
 • MUDr. Jan Macko, stomatologická            318 592 369
 • MUDr. Vladimír Janeček, ortopedická        605 743 098

Mateřské a základní školy

 • Základní škola, Komenského 886             318 599 465
 • Základní škola, Komenského 420             318 592 254
 • Mateřská škola 9. května                          318 592 207
 • Mateřská škola Nová (Parník)                   318 592 513
 • Mateřská škola Nová (Eden)                    318 592 513