Obsah

 

Jmenný telefonní seznam
Městského úřadu v Mníšku pod Brdy

pracovníky městského úřadu je možné též kontaktovat e-mailem ve tvaru: jmeno.prijmeni@mnisek.cz

 

JMENNÝ TELEFONNÍ SEZNAM

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY

 

starosta

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

318 541 916

místostarostka

Daniela Páterová

318 541 919

OVV

tajemnice

vedoucí odboru vnitřních věcí

Věra Landová

318 541 933

737 505 349

referentka, evidence obyvatel

Miroslava Jeřábková

318 541 939

referentka, matrika

Miluše  Balíková

318 541 917

739 571 112

referentka, Czech Point, soc. služby, ochrana přírody a krajiny

Ing. Jiřina Romová

318 541 931

604 438 892

sociální pracovník

Bc. Lukáš Říha

318 541 910

739 735 447

referentka, podatelna, ústředna

Jaroslava Holobradová

318 541 911

adresa pro elektronické podání

e-podatelna@mnisek.cz

 

OKS

vedoucí odboru
kanceláře starosty

Mgr. Jaroslav Pešice

318 541 912

739 452 835

asistentka starosty

Jaroslava Svitálková

318 541 915

732 884 468

redaktorka

Mgr. Martina Hrdličková

318 541 919

605 064 921

městské kulturní středisko,

Barokní areál Skalka

Jana Dušková

318 592 280

732 931 219

městská knihovna

Nikola Bláhová

318 592 552

městská knihovna

Tereza Bauerová

318 592 552

OSMI

vedoucí odboru správy majetku a investic

Ing. Pavla Duchoňová

318 541 914

739 452 836

vedoucí technického úseku

Mgr. Jaroslav Vyskočil

318 541 934

604 487 621

referentka, silničně správní,
hřbitovní agenda

Daniela Kukolová

318 541 918

731 505 235

referent, rozvoj, investice

Karla Koupá

318 541 932

739 571 113

referentka, rozvoj, investice, projekty Eva Mesteková

318 541 930

732 454 294

 

SBĚRNÝ DVŮR

 

Obsluha: Zbyněk Uhlíř, Václav Froněk

318 541 920

731 410 209

FO

vedoucí finančního odboru

Olga Šibřinová

318 541 928

734 500 444

referentka, mzdová účtárna

Jana Bukajová -  Krejčová

318 541 929

referentka, finanční účtárna

Věra Gvozdková

318 541 935

referentka, finanční účtárna

Ing. Miroslava Jelínková 318 541 935

referentka, pokladna

Růžena Horáková

318 541 913

vedoucí stavebního úřadu
pro  k.ú. Mníšek pod Brdy

Bohumila Minaříková

318 541 921

605 374 415

referentka SÚ pro k.ú. Klínec, Bratřínov, Rymaně, Stříbrná  Lhota, Zahořany

Romana Rysová

318 541 923

referentka SÚ pro k.ú. Jíloviště, Trnová, Řitka

Bc. Šárka Jochmanová

318 541 922

referent SÚ pro k.ú. Líšnice, Hvozdnice, Kytín

Jakub Kasl

318 541 936

referent SÚ pro k.ú. Čisovice,   Bojanovice, Černolice, Bojov, Senešnice, Malá Lečice, Mníšek pod Brdy - průmyslová zóna

Jan Hříbal, DiS.

318 541 927

stavební úřad – sekretariát

Vlasta Loudová

318 541 924

stavební úřad – sekretariát

Štěpánka Novotná 318 541 926

MP MpB

městská  policie, velitel

Bc. Milan Kotouč, DiS.

hot-line

24 hodin

737 274 227

 

 

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání

 • Jednotná tísňová linka                              112
 • Policie České republiky                             158
 • Hasiči                                                         150
 • Rychlá zdravotnická pomoc                       155

 

Poruchy, informace

 • Elektřina ČEZ                                           800 850 860
 • Elektřina RWE                                          800 113 355
 • Elektřina Bohemia                                    800 101 010
 • Plyn – porucha dodávky, únik plynu            1239
 • Popelnice - KOMWAG, a.s.                      236 040 000
 • Vodovody a kanalizace, 1. SčV, a.s.         840 111 322   + reklamační řád 1. SčV, a.s.
 • Veřejné osvětlení, ELTODO Citelum a.s.  800 101 109
 • O2 – poruchy                                             800 184 084
 • Poruchy Družstvo Eurosignal                     775 330 949
 • Dispečink Autobusy UHER                         318 590 513

 

Služby

 • PČR Mníšek pod Brdy                              974 882 720
                                                                    602 306 052
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel JSDHO       605 354 771
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel sboru          603 419 235
 • Česká pošta Mníšek pod Brdy                  954 225 210
 • Domov pro seniory Pod Skalkou               318 591 381
 • Úřad práce – Dobříš                                  950 156 204
 • Úřad práce – Praha západ                        950 152 111

 

Zdravotnické ordinace

 • MUDr. Romana Štěpánková, dětská         318 592 375
 • MUDr. Markéta Nováková, dětská            318 592 467
 • MUDr. Michal Pirunčík, praktická              318 592 575
 • MUDr. Hana Brichová, praktická               318 592 275
 • MUDr. Věra Maunová, stomatologická      318 592 180
 • MUDr. Michal Potůček, stomatologická     318 592 282
 • MUDr. Jana Staňková, gynekologická       318 592 355
 • MUDr. Jan Macko, stomatologická            318 592 369
 • MUDr. Vladimír Janeček, ortopedická        605 743 098

Mateřské a základní školy

 • Základní škola, Komenského 886             318 599 465
 • Základní škola, Komenského 420             318 592 254
 • Mateřská škola 9. května                          318 592 207
 • Mateřská škola Nová (Parník)                   318 592 513
 • Mateřská škola Nová (Eden)                    318 592 513