Navigace

Obsah

V roce 2016 jsme upravili harmonogram vydávání Zpravodaje tak, abyste jej dostávali vždy ve stejnou dobu - měli byste jej nacházet ve svých schránkách o prvním víkendu kalendářního měsíce, pro který je vydáván - Zpravodaj vychází 1. pátek v měsíci.  

Termíny uzávěrek pro 1. pololetí roku 2017 jsou následující:

čtvrtek 12. ledna (vydání 257-8, leden-únor - vyjde 3. února)
pondělí 13. února (vydání 259, březen - vyjde 3. března)
pondělí 20. března (vydání 260, duben - vyjde 7. dubna)
pondělí 17. dubna (Velikonoční pondělí) (vydání 261, květen - vyjde 5. května)
pondělí 15. května  (vydání 262, červen - vyjde 2. června)
pondělí 19. června (vydání dvojčísla 263-264, červenec, srpen - vyjde 7. července)
pondělí 7. srpna (vydání 265, září - vyjde 1. září)
pondělí 11. září (vydání 266, říjen - vyjde 6. října)
pondělí 16. října (vydání 267, listopad - vyjde 3. listopadu)
pondělí 13. listopadu (vydání 268, prosinec - vyjde 1. prosince)

 

Čas uzávěrky je vždy v 18 hodin

Změna vyhrazena.

Příspěvky i nadále posílejte elektronicky na zpravodaj@mnisek.cz (objednávky inzerce na inzerce@mnisek.cz), poštou na adresu městského úřadu, případně je můžete osobně doručit na podatelnu na městském úřadě.

Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků

Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou schválila Rada města dne 2. března 2016 (viz zápis z jednání RM).

 1. Délka jednoho příspěvku nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. Může ho doplnit 1 fotografie (rozlišení 300 dpi a více).
 2. Došlé podněty a dotazy občanů redakce zpracuje a zařadí podle aktuálnosti a připravovaných témat.
 3. Redakce může příspěvky stylisticky upravit a krátit. Redakce o úpravách vyrozumí autory.
 4. Příspěvky došlé do uzávěrky vydání se mohou zařadit podle aktuálnosti a připravovaných témat do vydání. Příspěvky, které se do aktuálního čísla nevejdou, budou zveřejněny v číslech následujících nebo na webových stránkách města.
 5. Opakovaným příspěvkům, které se týkají jednoho tématu, se Zpravodaj nebude dále věnovat, pokud redakce nebo redakční rada nerozhodnou jinak.
 6. Příspěvky ve Zpravodaji se budou týkat záležitostí veřejného zájmu1).
 7. Zpravodaj zveřejní pouze příspěvky, které nebudou:
  • diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;
  • obsahovat soukromé či osobní spory občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou (s veřejnými záležitostmi obce);
  • v rozporu s dobrými mravy, napadat dobré jméno osob či firem nebo obsahovat vulgární urážky a osočování;
  • postrádat identifikaci pisatele (anonymy) a kontaktní údaj.
 8. Redakce o úpravách vyrozumí autory.
   

1) Definici obvykle stanoví soud ke každému případu zvlášť, obecně definoval Ústavní soud veřejný zájem jako "ochranu (nejen právních) norem o právech, povinnostech a stavech, jejichž zachování patří podle obecného názoru k nezbytným předpokladům lidského soužití". (ÚS 41/97 ze dne 11. 3. 1998)


Redakční rada - aktuální složení, zápisy z jednání

 

Soubor ve formátu PDFPravidla ve formátu PDF


Redakční rada a redakce Zpravodaje