Navigace

Obsah

Stránka

Vydání listopadového Zpravodaje

Vážení čtenáři,
z důvodu nutné opravy údajů o zimní otevírací době sběrného dvora došlo bohužel k posunu vydání listopadového Zpravodaje. Do svých schránek jej obdržíte počátkem příštího týdne.

4. 11. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městečka pod Skalkou už není jen na papíře

Zpravodaj městečka pod Skalkou už není jen na papířeSpustili jsme elektronickou verzi Zpravodaje - www.zpravyzmnisku.cz

30. 10. 2016 Zobrazit více

Co nového v ZŠ Komenského 886

Co nového v ZŠ Komenského 886Rozšířená verze příspěvku ze Zpravodaje č. 254.

10. 10. 2016 Zobrazit více

O Brdech s ředitelem správy CHKO (rozšířený rozhovor)

O Brdech s ředitelem správy CHKO (rozšířený rozhovor)Když se podíváte na mapu, jsou Brdy taková černá díra uprostřed Česka, díky vojákům tu nesvítí žádná obec a zachovala se zde unikátní příroda. Šéf Chráněné krajinné oblasti Brdy by ji takovou chtěl zachovat. (Rozšířená verze rozhovoru ze Zpravodaje č. 254 s dalšími fotografiemi)

10. 10. 2016 Zobrazit více

Hudbu bych nevyměnil za nic na světě, říká Kamil Střihavka (rozšířený rozhovor)

Hudbu bych nevyměnil za nic na světě, říká Kamil Střihavka (rozšířený rozhovor)V 80. letech byl KAMIL STŘIHAVKA frontmanem heavymetalového Motorbandu, v letech devadesátých pak jedním ze tří pilířů „superskupiny“ BSP a především Ježíšem, který v představení Jesus Christ Superstar nadchl v letech 1992-1998 více než 850 tisíc diváků.
(Rozšířená verze rozhovoru ze Zpravodaje č. 254 s dalšími fotografiemi)

10. 10. 2016 Zobrazit více

Mníšek před vznikem republiky a v novém zřízení (rozšířená verze s ukázkami z kronik)

Mníšek před vznikem republiky a v novém zřízení (rozšířená verze s ukázkami z kronik)Mníšek byl při vzniku nového obecního zřízení v roce 1867 samostatnou katastrální a politickou obcí. Spadal pod smíšený okresní úřad na Zbraslavi. Po odloučení správy soudní od politické, ke kterému došlo v roce 1868, se stal součástí okresního hejtmanství Smíchovského, koncem roku 1893 podpořilo obecní zastupitelstvo neúspěšnou žádost občanů městečka o připojení k Dobříši. Po reorganizaci v roce 1927 náležela obec k politickému okresu Praha-venkov.

7. 10. 2016 Zobrazit více

Říjnový Zpravodaj míří do Vašich schránek

Říjnový Zpravodaj míří do Vašich schránekRozhovor s Kamilem Střihavkou doplněný skvělými fotografiemi od Michaly Matysové, kulturní program na celý říjen, aktuální informace o projektech ve městě, pozvání na výlet - to je ukázka obsahu říjnového Zpravodaje městečka pod Skalkou.

7. 10. 2016 Zobrazit více

Zákaz používání mobilů děti chápou (rozšířená verze)

Od prvního září začal v ZŠ Komenského 420 platit nový školní řád, který zakazuje používání mobilní telefonů, tabletů, netbooků, notebooků či tzv. chytrých hodinek, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách.

7. 10. 2016 Zobrazit více

Co se do Zpravodaje nevešlo: Kulturfest 2016 – silný zážitek bez drog

Co se do Zpravodaje nevešlo: Kulturfest 2016 – silný zážitek bez drogTerapeutická komunita pro závislé Magdaléna, ukrytá v lesích na Včelníku, je celorepublikově známá nejen svými dobrými výsledky v léčbě závislostí a skrze jména předních odborníků v adiktologii, ale také díky unikátnímu festivalu, který se letos uskutečnil už poosmnácté.

7. 10. 2016 Zobrazit více

Co se do Zpravodaje nevešlo: ohlédnutí za školním rokem 2015/16

Zamyšlení Mgr. Dany Žůrkové, učitelky ZŠ Mníšek pod Brdy

Ohlédnutí za minulým rokem nutí nás učitele k zamyšlení, co bylo dobré a co je třeba vylepšit. V září se otevřely dveře pěkně zařízených učeben a pedagogové naplňovali školní vzdělávací program metodami klasickými i moderními. Pilovali aritmetiku, odhalovali taje algebry, hledali v mapách Afriku, přáli si s dětmi Alles Gute, trápili se s chemickou značkou arzenu, malovali Alžbětu Pomořanskou, zdolávali atletické disciplíny, v třídnických hodinách řešili agresivitu a trénovali asertivitu. V průběhu školního roku počítali zlomky, našli řeku Zambezi, sestavili sloučeninu zinku, zařadili správně Zikmunda a věděli, jak krátkozraké je záškoláctví.

Žáci devátých ročníků se úspěšně vyrovnali s přijímacími zkouškami a všichni se dostali na zvolené obory.  Bylo to náročné období.

 Vedle samozřejmostí, jako že máme každý den ve škole teplo, světlo, čisto, paní učitelky a učitelé nastupují dobře připraveni a s úsměvem, se táhla jako dlouhá vlákna celým školním rokem a napříč všemi ročníky řada nadstandardních výchovných aktivit.  Pohled jedné osoby nemůže objektivně posoudit pestrou škálu činností jednotlivých tříd a jejich učitelů. Dovolte mi nabídnout procházku tímto bohatým celoročním kalendářem a učinit pár zastávek.

V září se rozjela do mnoha tříd mobilní učebna se 14 iPady. Samostatná, aktivní činnost vzbudila v  žácích větší zájem o daný předmět.

Škola se zapojila do „Výzvy 56“ MŠMT, která je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání. Na základě projektu „Vidím, slyším, rozumím“ jsme získali grant na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty. Skupině vybraných 10 žáků pro každou destinaci byl hrazen pobyt a jazykový kurz v rozsahu 9 hodin. V období říjen – prosinec navštívili žáci 2. stupně Německo, Francii, Španělsko a Anglii.

V rámci „Výzvy 57“, v projektu „Zručností ke vzdělávání“ se podařilo dovybavit dílny pro práci se dřevem. Nové nářadí a stroje umožní žákům lépe se seznámit s používáním těchto nástrojů a s bezpečností práce. Dalším přínosem bylo e-lerningové studium tzv. Blended learning, do kterého se zapojili žáci sedmých a devátých tříd, ale i několik našich učitelů. Účastníci si měli možnost během 3 měsíců intenzivního studia i z pohodlí domova pomocí digitálních technologií individuálně zdokonalit úroveň cizích jazyků.

Lyžařský kurz se opět konal v rakouském Lachtalu. Výborné lyžařské podmínky, pohoda a legrace, to jsou hlavní zážitky dětí.

V únoru  v rámci projektu Edison nás navštívilo 7 zahraničních studentů z  Gruzie, Ukrajiny, Indonésie, Turecka, Malajsie a Kolumbie. Během celého týdne v každé třídě několikrát přednášeli v angličtině o svojí zemi, kultuře a zvycích.

Recitační přehlídka, které se zúčastnilo 26 dětí z 5. – 9. ročníků, měla následující milá překvapení, sourozence Kláru a Matěje Kosić, pro které není český jazyk jejich jazykem mateřským, a nejdelší báseň Krysař v podání Kláry Prokešové.

Naše škola získala certifikát Katedrová škola v oblasti školského managementu.

V dubnu odcestovali v rámci projektu Erasmus+ vybraní žáci 5. tříd do Lotyšska. Společně se žáky ze Španělska, Řecka, Turecka, Chorvatska, Polska a Lotyšska se podíleli na plnění různých projektových aktivit.

Velikonoční jarmark a akademie přinesl již tradičně radost dětem, rodičům a mnoha mníšeckým občanům. Žáci si pro ně nachystali různá představení a výrobky na oslavu svátků jara.

V květnu jsme předali sbírku víček pro Jakuba Navaru. Tatínek jich osobně převzal 13 pytlů. Jakubovi umožní další rehabilitace.

Mimořádného ocenění – stříbrné plakety Gratias Tibi, za Amélii z Mníšku, pod heslem „Konat dobro, kde je zapotřebí“, se dostalo třídě 4. D s paní učitelkami Květou Vehecovou a Janou Porschovou.

ZŠ Mníšek se jako každoročně zapojila do matematické soutěže Klokan. V okresním kole se z 1880 účastníků žáci 1. stupně Šimon Maška  umístil na 1. místě a  Valerie Poljáková na 2. místě.

Do projektu „Karel IV. – 700. výročí narození“ se zapojily všechny třídy. Úžasné nápady nám zdobily chodby do konce školního roku.

Během května a června probíhaly výjezdy tříd na školy v přírodě. Děti poznaly další krásná místa naší republiky, posílily svoji samostatnost a fyzickou zdatnost.

Den dětí proběhl na 1. stupni ve znamení dětských dílen, na 2. stupni v orientačním běhu.

V závěru školního roku škola získala grant na environmentální výchovu. V rámci tohoto projektu, jehož cílem je učit děti nacházet správný vztah k přírodě, tvoříme přírodní stezku pro bosé nohy, opičí dráhu z hlíny, získáme větrnou elektrárnu a školní meteorologickou stanici.

Během celého školního roku nás žáci 2. stupně reprezentovali na sportovních soutěžích a přiváželi ocenění na okresní i krajské úrovni.

27. června se rozloučili se základní školou žáci 9. ročníků slavnostním programem v barokním areálu na Skalce.

V září se těšíme, že nás přivítá nová tělocvična. Snad i projekt slibovaného pavilónu začne dostávat konkrétní podobu. Společně oslavíme 60. výročí otevření školní budovy.

Jeden školní rok končí a my přemýšlíme nad tím následujícím. Stojí před námi sebevědomá generace, znalá svých práv, ale neuvědomující si zatím všechny své povinnosti. Pojďme se společně pokusit, aby se mezi tím vším neztrácely obyčejné lidské hodnoty. To nejdůležitější, čím můžeme mladou generaci vybavit do života, je ohleduplnost jeden k druhému, úcta ke stáří, skromnost ve svých nárocích a touha po vědění.

Závěrem patří poděkování vedení školy i celému učitelskému sboru za celoroční trpělivou práci ve prospěch dětí.

Mgr. Dana Žůrková, učitelka ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420


12. 9. 2016 Zobrazit méně

Stránka