Navigace

Obsah

Stránka

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM

Jaký má být postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení jejich působnosti v agendách.

20. 9. 2017 Zobrazit více

MAP nebo-li Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

MAP nebo-li Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)Cílem MAP je nejen vzbudit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení a vytvořit souhrnný místní akční plán vzdělávání.

17. 4. 2016 Zobrazit více

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky projednalo a odsouhlasilo naši žádost o navýšení kapacity ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy, a to na počet 730 dětí.

25. 3. 2016 Zobrazit více

Notářské zápisy, JUDr. Svoboda - osvědčení průběhu a výsledku losování

Informace k zápisu předškolních dětí do první třídy ZŠ Komenského 420.

25. 3. 2016 Zobrazit více

Koncepce rozvoje školství a vzdělávání

Strategický plán a koncepce rozvoje všech složek školství, vzdělávání a výchovy v Mníšku pod Brdy.

6. 3. 2012 Zobrazit více

Základní škola Komenského 420

Základní škola Komenského 420ZŠ Komenského 420 (velká škola)

6. 3. 2012 Zobrazit více

Základní škola Komenského 886

ZŠ Komenského 886 (malá škola, nad zdravotním střediskem)

6. 3. 2012 Zobrazit více

Mateřská škola 9. května

Mateřská škola 9. květnaMateřská škola má sídlo v budově MŠ 9.května 575

6. 3. 2012 Zobrazit více

Mateřská škola Nová

Mateřská škola NováMŠ Nová má dvě budovy - MŠ v ulici Nová 449 (parník) a MŠ v ulici Ke Škole (prsten)

Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ

Právní forma:                         Příspěvková organizace

Zřizovatel:                              Město Mníšek pod Brdy

Ředitelka:                               Mgr. Petra Poučková

Zástupkyně ředitelky:            Mgr. Jana Žáková

Kapacita školy:                      119 dětí, 5 tříd věkově smíšených

 

Adresa:

Centrální budova Parník:       Nová 499, 252 10 Mníšek pod Brdy

Detašované pracoviště Eden: Ke Škole 1390, 252 10 Mníšek pod Brdy

 

Kontakty:

Web:                           www.msnova.cz 

E - mail:                      msnova@mnisek.cz

Tel. Parník:                 318 592 513 (omluvy, hospodářka), 724 370 450 (ředitelka)

Tel. Eden:                   601327336 (omluvy, učitelky)

IČ:                              75033429 

Číslo účtu:                  0390840389/0800

Více na www.msnova.cz

MŠ Nová, budova EDEN                                    MŠ No, budova PARNÍK

Centrální budova „Parník“                            Detašované pracoviště „Eden“

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem Cesta kolem světa za jeden rok. Věříme, že cílem předškolního vzdělávání je především prosociální výchova. Proto pracujeme ve věkově smíšených třídách. Zaměřujeme se na poznávání světa ve všech jeho podobách, na pestrý život lidí v různých krajích s různými zvyky.  Klademe důraz na bezprostřední kontakt dětí s přírodou, na její pozorování a poznávání, na prohlubování ekologického myšlení, zdravého životního stylu. Výchovné a vzdělávací činnosti jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte, jeho osobní aktivitě a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Během výuky využíváme některých prvků programu Začít spolu. Podporujeme kritické myšlení a různé typy inteligence dětí. Předškoláčky společně s rodiči důsledně připravujeme na vstup do základní školy. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem SPC Stochov pracujeme s poruchami učení a vývojovými nerovnoměrnostmi dětí tak, aby byla jejich adaptace na školu optimální a příjemná.

 

Filozofie školy

Základní myšlenkou a principem je prospěch každého dítěte, jeho fyzický i psychický rozvoj. Směřujeme k zdravému sebevědomí, ohleduplnosti a tvořivosti našich dětí. Každé dítě je v něčem jedinečné a má právo na úspěch. Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a s širokou slovní zásobou, schopné spolupracovat. Naším cílem je umocňovat v dětech pocit sounáležitosti k rodnému městu i k lidem v něm žijícím, vést děti ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě a společnosti.

 

Seneca

„Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr mu není dost dobrý“.


6. 3. 2012 Zobrazit méně

Stránka